To personer fra Røde Kors snakker med en kvinne som sitter i et provisorisk telt. Vis bildetekst
Røde Kors i Norge har jobbet fra eget kontor i Afghanistan i over 20 år, og fortsetter innsatsen i landet. Her fra Balkhprovinsen i juli 2021. (Foto: Meer Abdullah Rasikh / Afghan Red Crescent Society)

Fortsetter det viktige arbeidet i Afghanistan

Røde Kors og Røde Halvmåne viderefører den livreddende helsehjelpen i Afghanistan. Både akutt helsehjelp og nødhjelp er førsteprioritet for vårt arbeid.

Akkurat nå er det stor usikkerhet i hele Afghanistan. Men at de humanitære behovene er enorme er utenfor enhver tvil. Tusener har blitt skadd, og hjem, sykehus og infrastruktur har blitt ødelagt. Ifølge FN har over 250.000 mennesker flyktet fra kampene de siste ukene. Røde Kors vil fortsette å gi helsehjelp og annen nødhjelp der vi kan.

 

Røde Kors i Afghanistan

  • Røde Kors i Norge har de siste månedene trappet opp helseinnsatsen i landet, og støtter 45 helseklinikker, 10 helsesentre og ett sykehus. I tillegg er antall mobile helseteam doblet fra 10 til 21. Disse teamene sikrer medisinsk hjelp i områder som er for langt unna andre helsetilbud. 
  • Røde Kors i Norge når 1,5 millioner mennesker med helsehjelp i Afghanistan hvert år. 

– Folk i Afghanistan trenger oss nå, og arbeidet med å møte de store behovene kan ikke stoppe opp. De siste ukene med intense kamper i hele landet har tydeliggjort hvor viktig det er å kunne gi medisinsk hjelp. Samtidig er behovet for annen nødhjelp også stort. Siden 1. august har mer enn 7.600 våpenskadde blitt behandlet på Røde Kors-støttede sykehus eller helsesentre, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors i Norge.  

 

Den humanitære situasjonen i Afghanistan

  • Over 40 år med krig, tørke og nå koronapandemien har ført til en eksplosiv økning i behovet for hjelp i Afghanistan.
  • Ca. halvparten av landets befolkning trenger humanitær hjelp. I 2020 hadde 9 millioner behov for humanitær hjelp, i 2021 er det økt til mer enn 18 millioner.
  • Halvparten av alle barn under fem år står i 2021 i fare for å bli underernærte.
  • Mer enn 3,3 millioner afghanere er nå flyktninger i eget land.
  • Koronasmitten øker raskt. Mindre enn 0,5 prosent av befolkningen er så langt vaksinert, og helsesystemet er dårlig rustet til å håndtere det økte presset.

Til stede i alle landets provinser

Røde Kors i Norge har eget kontor i landet, men bistår også våre partnere. Vi støtter Afghanistan Røde Halvmåne med mobile helseklinikker og medisiner for å hjelpe de mest utsatte menneskene i alle deler av Afghanistan. Vi gir også betydelige bidrag til arbeidet til Den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC).

En mann ser inn i kamera kledd i klær fra Røde Halvmåne
Uavhengig av hvem som sitter med makten i Afghanistan, vil Røde Kors-bevegelsen arbeide for og med de som rammes hardest av situasjonen. (Foto: Meer Abdullah Rasikh / Afghan Red Crescent Society)

– Røde Kors-bevegelsen jobber i alle landets provinser, og har lenge arbeidet på begge sider av konfliktlinjen. Som nøytral, upartisk og uavhengig organisasjon kan Røde Kors levere helsetjenester i områder andre ikke har tilgang til. Uavhengig av hvem som sitter med makten i Afghanistan, vil vi arbeide for og med de som rammes hardest av situasjonen. Det vil vi fortsette med så lenge det er praktisk mulig, sier Apeland.

Norge må øke støtten

Nå ber Røde Kors om mer norsk støtte til organisasjoner som fortsatt driver humanitær innsats i landet. 

– Med den dramatiske humanitære situasjonen det afghanske folk opplever nå, trenger de all den hjelp de kan få. Også norske myndigheter må umiddelbart øke støtten til humanitære organisasjoner som opererer i Afghanistan, sier Bernt G. Apeland. 

Røde Kors i Norge har jobbet fra eget kontor i Afghanistan i over 20 år, men også før bisto vi gjennom våre partnere i Røde Kors-bevegelsen. Allerede før de siste dagers utvikling var situasjonen kritisk for millioner av afghanere, og det er akutt behov for mat, vann og helsehjelp.  

Fam små barn sitter på et teppe på bakken
– Folk skal få tilgang på helsehjelp uavhengig av hvem som sitter ved makten, sier Røde Kors' Bernt Apeland. Her fra Ab Kamari vest i Badghis-provinsen i Afghanistan. Bildet er tatt i april 2021. (Foto: Meer Abdullah)

– Flere tiår med konflikt har ført til at tusener har blitt skadd, lemlestet eller drept. Hjem, sykehus, skoler og infrastruktur har blitt ødelagt. Røde Kors-bevegelsen er fast bestemt på å fortsette å hjelpe for å møte de store behovene der vi kan. Vi kommer ikke til å redusere vår tilstedeværelse i Afghanistan. Vi vil ikke stanse nå, sier Apeland. 

Alle skal ha tilgang til helsehjelp

Siden 1. august har mer enn 7.600 våpenskadde blitt behandlet på Røde Kors-støttede sykehus eller helsesentre. Samtidig er behovet for annen nødhjelp stort. 

– Folk skal få tilgang på helsehjelp uavhengig av hvem som sitter ved makten. Dette er en tid det afghanske folk trenger oss mer enn noen gang. Nå må også norske myndigheter trappe opp sin støtte til det humanitære arbeidet i landet og gjøre det de kan for at det internasjonale samfunn, og ikke minst Sikkerhetsrådet, sørger for å øke den den humanitære innsatsen, sier Apeland.