En liten barnefot og en smokk Vis bildetekst
(Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors)

Hent hjem norske borgere, ikke vent på utvisning

Røde Kors i Norge ber om at norske myndigheter handler nå for å hente hjem norske barn og familier som er strandet nordøst i Syria.

Torsdag i forrige uke kom flere svenske borgere tilbake til Sverige etter å ha blitt utvist av den lokale administrasjonen nordøst i Syria. Svenske myndigheter viser til at når svensker blir utvist, så har myndighetene et ansvar for å bistå dem. 

– Det er ingen grunn til å vente til de norske borgerne eventuelt blir utvist. Norske myndigheter må ta ansvar for de norske borgerne som er strandet i Syria og som ber om hjelp nå. Hver eneste dag barna oppholder seg i leiren, er én dag for mye.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Ulevelige forhold

Titusener av barn er strandet i disse leirene, og vokser nå opp under ulevelige forhold, som er langt under den internasjonale standarden i forhold til tilgang på mat, vann, helse og utdanning. I Al Hol-leiren er over 90 prosent av menneskene kvinner og barn. Over 50 prosent er barn under 12 år. Det er en stor bekymring for barnas psykiske helse. Å leve i limbo, uten håp om en fremtid kan være ødeleggende.  

– Situasjonen for barna som er strandet i leirene nordøst i Syria er kritisk, de lever rett og slett i en stor beskyttelseskrise. Vi har faktisk mulighet til å gjøre noe for de norske barna, sier Apeland.

Les også kronikken: Verden må hente hjem fremmedkrigere fra Syria

Grunnleggende menneskerettigheter blir brutt

Norske myndigheters juridiske ansvar for å hjelpe nordmennene i leiren har blitt diskutert i den siste tiden. Spørsmålet kan få en avklaring i en sak som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har til behandling. Det som uansett er sikkert er at norske myndigheter vet at de norske borgerne er i en situasjon hvor deres grunnleggende menneskerettigheter blir brutt, og myndighetene faktisk har mulighet til å stanse menneskerettighetsbruddene ved å hente dem hjem. 

– Konsekvensen av ikke å handle, er at situasjonen fortsetter og Norge har ansvar for det.  Det handler om å vise menneskelige hensyn, og om å sette liv og verdighet først. Gjennom ratifisering av barnekonvensjonen har Norge tatt et tydelig standpunkt til hvilke rettigheter barn skal ha. Barna som oppholder seg i leirene i Syria får åpenbart ikke dekket grunnleggende menneskerettigheter, og norske myndigheter må derfor ta ansvar for at barna blir repatriert og får nødvendig oppfølging i Norge. Dette er ikke et sted for barn å vokse opp, sier Apeland.

Frykt og traumer

Det finnes barn som har levd hele sitt liv i disse leirene. Det er for kaldt om vinteren og for varmt om sommeren. Barna her er ikke trygge, mange lever med stor frykt, og ubehandlede traumer fra krigen de har vært vitne til.   

– Disse barna er fratatt både sin barndom og sin verdighet. Det haster dersom disse barna ikke også bli fratatt håpet. Derfor mener vi at hver ny dag uten handling fra norske myndigheter er en dag for mye, sier Apeland. 

 

For pressehenvendelser, kontakt Røde Kors pressevakt på +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no