En etiopisk kvinne holder en geit Vis bildetekst
(Foto: Daniel Cima/American Red Cross)

Innspill fra norske humanitære organisasjoner til ny regjeringsplattform

Norske humanitære organisasjoner ber Ap, Sp og SV om å sikre at Norges nye regjering får en ambisiøs plan for utviklings- og utenrikspolitikken de neste fire årene. Les brevet her:

Til
Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet
Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

Innspill fra norske humanitære organisasjoner til ny regjeringsplattform

Etter tiår med positiv utvikling i arbeidet mot humanitære kriser og fattigdom, har klimakrise, konflikt og pandemi ført til økt fattigdom, økt ulikhet og økte humanitære behov. Over 82 millioner mennesker var på flukt over landegrenser eller internt fordrevet ved inngangen til 2021. Antallet mennesker med behov for nødhjelp globalt har økt med 40 prosent siden før pandemien, og det er beregnet at 235 millioner mennesker trenger humanitær støtte. Samtidig begrenses handlingsrommet for sivilt samfunn i stadig flere land, og angrep mot hjelpearbeidere øker. Det er mindre enn 9 år til Parisavtalen og FNs Bærekraftsmål skal være innfridd, og Norge er en viktig aktør for å sikre ressurser, koordinering og målrettet innsats.

Vi ber derfor Ap, Sp og SV om å sikre at Norges nye regjering får en ambisiøs plan for utviklings- og utenrikspolitikken de neste fire årene, med særlig fokus på disse punktene:

  • Økt innsats på klima: Norges nye regjering må øke innsatsen på klima, både ved å kutte utslipp og øke klimafinansiering i tråd med Parisavtalen. Klimafinansiering må økes dramatisk de neste fire årene, og må hovedsakelig finansieres utenfor bistanden. Ifølge Parisavtalen skal klimafinansiering deles likt mellom å støtte fattige lands utslippskutt og behov for klimatilpasning. Både utslippskutt og tilpasning er i økende grad avgjørende viktig for å forhindre fattigdom, sult og humanitære kriser.
  • Minst 1% til bistand må opprettholdes: Bistanden må ha fokus på fattigdomsbekjempelse, redusere ulikhet og nå de mest sårbare. Innsats på helse, utdanning og bærekraftig matproduksjon er fortsatt kritisk. Økte humanitære behov krever økte ressurser til nødhjelp. Det er også viktig at langsiktig og humanitær bistand i større grad integreres, med mål om å forebygge kriser og nød. Vi oppfordrer regjeringspartiene til å øke støtten til lokale organisasjoner, inkludert kvinnerettighetsorganisasjoner.
  • Tilgang til vaksiner: Det er akutt behov for en mer rettferdig fordeling av covidvaksiner og styrking av helsesystemer og beredskap i lavinntektsland. Vi oppfordrer norske myndigheter til å dele vaksiner gjennom COVAX, og lede TRIPS-rådet til enighet om midlertidig opphevelse av patent- og immaterielle rettigheter på Covid-19-teknologi, og bidra til at kunnskap, teknologi og kapasitet blir delt.

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet fremover og ser frem til godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Jan Egeland, Generalsekretær Flyktninghjelpen
Bernt G. Apeland, Generalsekretær Norges Røde Kors
Birgitte Lange, Generalsekretær Redd Barna
Dagfinn Høybråten, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp
Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær Norsk Folkehjelp
Martha R. Skretteberg, Generalsekretær Caritas

Oslo, 17.09.2021