Tegning av en eldre mann med munnbind med en hånd fra noen andre foran seg Vis bildetekst
(Illustrasjon: Kathrine Kristiansen)

Frykter at mange eldre ikke vil komme seg etter pandemien om det ikke settes inn ekstra innsats

Røde Kors er bekymret for de langvarige koronakonsekvensene for de eldste av oss. En ny rapport viser at de mest sårbare eldre er kommet svært dårlig ut etter ett år med koronatiltak.

– Mange eldre har vært isolerte under koronapandemien. Ensomhet var et betydelig problem for denne gruppen allerede før pandemien brøt ut, og vi ser nå en tydelig forverring, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.  

Røde Kors har i en ny undersøkelse kartlagt hvordan pandemien påvirker hverdagen og livskvaliteten til de eldste eldre i aldersgruppen 80 år og oppover. Over 400 personer mellom 80 til 98 år har delt erfaringer fra denne spesielle tiden.

Fått det vanskeligere under pandemien

Rapporten viser at de eldre er blitt mer ensomme nå enn før koronapandemien og at det finnes grupper som har fått en atskillig vanskeligere situasjon under pandemien.

Tegning av en hånd med teksten "«Jeg har ikke vært på besøk hos noen. Jeg har vært hjemme. Snakket i telefonen.»

Mange lever mer stillesittende liv og savner å være i fysisk aktivitet. De som oppgir at de er lite tilfreds med livet oppgir også i størst grad at de er ensomme. Også de som bor alene er mer utsatt for ensomhet.  

– Utviklingen hos de eldste bekymrer oss. Vi er inne i en ensomhetspandemi som trolig ikke har sett tidligere. Ensomheten er blitt en alvorlig bivirkning av smitteverntiltakene i samfunnet og vi ser at omfanget øker.

Bernt G. Apeland, Generalsekretær i Røde Kors

Ensomhetsregnskap 

1,5 millioner mennesker sier nå at de er ensomme, og tallene har aldri vært høyere enn hva de er nå. Hele 4 av 10 nordmenn sier nå de er ensomme, og tallene er høyest hos de yngste og de eldste av oss (Opinion, 2021). De eldste har vært dobbelt utsatt under pandemien da de er utsatt for alvorlig sykdomsforløp samtidig som de må være ekstra restriktive sosialt.

Tegning av en eldre mann med munnbind og teksten: «...Det er eget rom med tv og sådan, men man får jo ikke gå ut. Det er veldig lite. Du må være inne hele tiden, uansett hva slags vær det er...»

Frivillige i Røde Kors forteller om eldre som er fortvila og som forteller om vanskelige situasjoner de siste månedene. Røde Kors har om lag 10.000 frivillige besøksvenner som er i kontakt med mennesker over hele landet. Spesielt for de eldre som bor på institusjon har det siste året vært krevende. Noen pårørende Røde Kors har intervjuet forteller at de har fått holde sin nærmeste i hånden kun én gang i løpet av det siste halve året.  

– Langtidskonsekvensene har slått inn og Røde Kors er opptatt av å minne om at tall på hvor mange som er ensomme må inn når man vurderer smitteverntiltak, sier Apeland.

Les hele rapporten her!

Trenger en sosial oppblomstring 

Forskning viser at mennesker blir skadelidende av å være for mye alene over lang tid. Røde Kors mener man nå må bøte på skadene, og at vi trenger en sosial oppblomstring – spesielt for de som har vært mest isolerte og utsatt det siste året.  

– Behovene er store og vi trenger langsiktige tiltak. Samtidig kan vi kan alle spille en rolle når det gjelder å bryte isolasjon, ta kontakt og møte andre mennesker og se hverandre.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99