Mange kvinner og barn går langs en støvete vei mot en port Vis bildetekst
(Foto: IFRC)

Kvinner og mennesker i byer rammet hardest av pandemien

Røde Kors i 48 land har undersøkt hvilke konsekvenser korona-pandemien har ført til i sine respektive land. – Det vil kunne ta tiår å rette opp igjen situasjonen for millioner av mennesker.

Koronapandemien har gitt kampen mot fattigdom store utfordringer. Arbeidsledighet, prisstigning og varemangel er blant de mest synlige konsekvensene for mennesker i en rekke land.

En voksen kvinne og en voksen mann med to små barn snakker med en kvinne fra Røde Kors
Koronapandemien har rammet de som allerede er mest sårbare aller hardest. – De som hadde det vanskeligst før pandemien har fått det verre, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors. (Foto: IFRC)

– Mennesker i fattige land rammes spesielt hardt av de økonomiske konsekvensene. De som hadde det vanskeligst før pandemien har fått det verre, både gjennom matvaremangel, sviktende skole- og helsevesen og utrygghet i sine nærområder, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors.

– Grunn til å rope et skikkelig varsku

I rapporten «Drowning just below the surface» har Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger i 48 land delt sine erfaringer med hvordan pandemien har rammet innbyggerne.

– Noen av hovedfunnene gir grunn til å rope et skikkelig varsku. Ikke bare har mange blitt syke og dødd av viruset; vi ser også at både skolevesen, helsevesen og den generelle sikkerhetssituasjonen den enkelte lever i har blitt satt under svært sterkt press, sier seniorrådgiveren.

Disse tre gruppene ble rammet hardest av pandemien

1. Kvinner

  • En større andel kvinner har jobber, ofte i uformell sektor, som ble hardest rammet av pandemien.
  • Kvinner er ofte den viktigste omsorgspersonen i et hjem, og er den som pleier syke - noe som eksponerer dem for mer smitte.
  • Nedstengning og isolasjon har gjort kvinner mer sårbare, og har under pandemien oftere blitt utsatt for vold.

2. Fattige i byer

  • Marginaliserte grupper og mennesker som bor i uformelle bosettinger uten tilgang til helsevesen og infrastruktur, ble hardt rammet av pandemien.
  • Flere flyttet fra landsbygda til uformelle bosettinger i byer.

3. Flyktninger og migranter

  • En allerede er sårbar gruppe med vanskeligheter for å finne seg et levebrød, uten tilgang til offentlige tjenester.
  • Pandemien gjorde det spesielt vanskelig å finne seg en inntekt
  • Reiserestriksjoner og nedstenging hindret folk fra å få tilgang til tjenester.
  • Flere opparbeidet seg gjeld for å skaffe seg mat og helsehjelp.

Kvinner har fått den tyngste byrden

I tilbakemeldingene fra de deltakende Røde Kors-foreningene er det en gjennomgangstone at kvinner har fått den tyngste byrden å bære under pandemien. Migranter og fattige mennesker som bor i byer er også av gruppene som på flere områder er hardt rammet.

– Det er ingen tvil om at kvinner har opplevd ekstra press. Mange har både ansvaret for å ta seg av syke familiemedlemmer og å fortsette å utføre tunge jobber for eksempel i helsevesenet. På toppen av dette har isolasjon og lockdown gjort både kvinner og jenter mer utsatt for seksualisert vold og overgrep under pandemien.

Morten Tønnessen-Krokan. seniorrådgiver i Røde Kors

Les også: "Pandemien hindrer livsviktig helsearbeid"

Vil kunne ta tiår å rette opp igjen situasjonen

Røde Kors i Norge publiserte i april en rapport som så på hvordan tilgang til helse ble rammet og den nye rapporten bekrefter inntrykket av at ulikhetene mellom de rike og de fattige øker.

– Selv om pandemien forhåpentligvis vil gå mot en slutt om ikke lang tid, må verdenssamfunnet være klar over at det vil kunne ta tiår å rette opp igjen situasjonen for millioner av mennesker, sier Tønnessen-Krokan.

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no