Mange mennesker som går bortover enn grusvei med bagasje i hendene Vis bildetekst
(Foto: IFRC)

Millioner av liv avhenger av resultatene fra klimatoppmøtet

Til nå har ingen norsk regjering gjort det som skal til for å kutte klimautslippene nok. Røde Kors forventer at Norges nye regjering bidrar til ambisiøs og konkret klimahandling i Glasgow.

Millioner av mennesker er helt avhengige av hva verdenslederne blir enige om på klimatoppmøtet om få dager. 

– Vi har store forventninger til at norske myndigheter tar en aktiv rolle for å sikre et ambisiøst resultat i Glasgow. Klimakrisen tar liv og konsekvensene øker i omfang.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Røde Kors har frivillige som gjør en innsats i nær sagt alle lokalsamfunn, verden over. Når flom raserer hus, når skogbranner truer både jordbruk og hjem, når hetebølger gjør tilværelsen nesten ulevelig for folk, da sørger frivillige for evakuering, for å dele ut vann, for å bidra med krisehjelp. Behovet for innsats som dette, har økt i dramatisk omfang de siste tiårene. 

– Som humanitær organisasjon står Røde Kors midt oppe i konsekvensene av klimakrisen. Og de blir stadig mer brutale. Innen 2050 vil den føre til at minst 200 millioner mennesker vil trenge nødhjelp hvert eneste år dersom ikke utviklingen stanser og klimagassutslippene går ned, sier Apeland.

Derfor jobber Røde Kors med klima

1. Klimakrisen rammer mennesker

I 2050 kan klimakrisen ha ført til at 200 millioner mennesker i verden være avhengig av humanitær hjelp grunnet klimarelaterte katastrofer. Det er dobbelt så mange som i dag. Røde Kors er på plass over hele verden for å hjelpe de som rammes hardest.

2. Mer ekstremvær = større behov for nødhjelp

Værrelaterte katastrofer øker i omfang. Katastrofer forårsaket av ekstremvær blir flere, kraftigere og vanskeligere å forutse.

3. Lokalsamfunn rammes – også her hjemme

Klimakrisen er ikke langt unna. Vi opplever den allerede i dag, og den påvirker beredskapen i Norge

4. Som en beredskapsaktør, må vi ta klimakrisen på alvor

Klimakrisen er en godt varslet trussel globalt og i Norge. Som beredskapsaktør i Norge må Røde Kors jobbe på nye måter i møte med et klima i endring.

5. Sårbare grupper rammes hardest

Klimakrisen rammer de som har minst aller hardest. Orkaner, flom og tørker ødelegger hjem og tvinger mennesker på flukt.

Tre krav til norske myndigheter 

– Verdens myndigheter må levere på klimatoppmøtet i Glasgow, og Røde Kors ber om at norske myndigheter må ta en lederrolle i dette arbeidet, sier Apeland.  

Røde Kors peker spesielt på tre nasjonale tiltak som den norske regjeringen må forplikte seg til i klimaarbeidet:  

  • Mer ambisiøse og tydeligere planer om hvordan kutte egne utslipp.  
  • Styrke klimafinansieringen slik at utviklingsland får den støtten de trenger.  
  • Sikre våre egne innbyggere mot det vi vet blir mer utfordrende i årene som kommer. Norge må sikre at vi er forberedt på de konsekvensene som rammer også her hjemme.  

Klimaendringer truer liv, helse og sikkerhet 

Antallet værrelaterte katastrofer er firedoblet siden 1980. Akkurat nå er vi ved 1,2 graders oppvarming – og vi er på vei mot 3 grader. IPCC har varslet om at det må kraftige samfunnsendringer til for at vi skal lykkes med målet.  

– Hensikten er å gjøre framtiden mulig både for dem som kommer etter oss, og for de som allerede står i utfordringer som i dramatisk omfang truer liv, helse og sikkerhet, sier Apeland.