annie-spratt-ITE_nXIDQ_A-unsplash Vis bildetekst
Gjennom pandemien har det kommet inn 60 prosent flere henvendelser til Digital leksehjelp sammenliknet med året tidligere. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Over 16.000 elever har hatt behov for digital leksehjelp i pandemien

Under pandemien har det vært kraftig økning i antall henvendelser til leksehjelpen. Mer enn 60 prosent flere barn og unge tar nå kontakt med Røde Kors for leksehjelp digitalt.

– Med mye hjemmeundervisning og sterkt reduserte tilbud om fysisk leksehjelp, har pågangen til Digital Leksehjelp eksplodert det siste året. Pandemien har tydeliggjort et behov som vi vet finnes der ute, sier Heidi Bergfald, leder i Røde Kors’ digitale leksehjelp. 

Siden 12. Mars i fjor har over 16.000 elever tatt kontakt med leksehjelpstjenesten til Røde Kors. Det er mer enn 60 prosent flere sammenliknet med tiden før pandemien. Hos Digital leksehjelp treffer elevene frivillige som tilbyr hjelp med lekser, oppgaver, eksamensforberedelser og annet i alle skolefag.  

Gratis og lett tilgjengelig leksehjelp er viktig for ungdommer i mange livssituasjoner. Ikke alle har nettverk av voksne de kan spørre om hjelp til skolearbeid.

Heidi Bergfald, leder i Røde Kors’ digitale leksehjelp

Bekymret for frafall på videregående 

Elever over hele landet, spesielt de som går på videregående, har i lang tid levd med strenge restriksjoner i skolehverdagen. Det gjenspeiles også i statistikken: 8 av 10 elever som tar kontakt med Digital Leksehjelp, er videregåendeelever. 

– Gjennom Digital leksehjelp vil Røde Kors gjerne bidra til å demme opp for konsekvensene koronapandemien har for ungdom og utdanning, sier Bergfald og legger til: 

– De som om få måneder avslutter andreklasse på videregående, var ferske førsteklassinger da pandemien brøt ut. Det er viktigere enn noen sinne at man nå satser på gode støttefunksjoner som hindrer frafall i videregående, påpeker hun.

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash
Røde Kors' digitale leksehjelp er åpen mandag til torsdag, kl. 17–21. Foto: Green Chameleon/Unsplash

Behov for flere frivillige 

Så langt i 2021 har det kommet inn 4.813 henvendelser til Digital leksehjelp. Selv om tjenesten er kraftig oppskalert siden pandemien brøt ut, er det fortsatt behov for enda flere frivillige slik at alle elever får svar.  

– Det er fantastisk å se at mange voksne med forskjellige yrkesbakgrunner og erfaringer melder seg for å hjelpe ungdom med skolearbeidet. Vi trenger stadig flere frivillige med engasjement for å støtte ungdom med lekser og annet skolearbeid - særlig frivillige som kan hjelpe til i basisfagene, sier Bergfald. 

Det er nettopp basisfagene på ungdomsskolen og videregående de fleste elevene tar kontakt om. I tillegg er det behov for leksehjelp til flere av programfagene på videregående, både innenfor studiespesialisering og yrkesfaglinjer. 

Les mer om Digital Leksehjelp her!