Mennesker på ATV leter i mørket Vis bildetekst
Røde Kors Hjelpekorps øver hele året på søk- og redningsaksjoner. Bildet er fra en øvelse i Malvik. Foto: Aleksander Båtnes

Stor økning i leteaksjoner relatert til selvmord

Antallet leteaksjoner etter mennesker med økt fare for selvmord økte med 50 prosent fra 2019 til 2020. – Dette er en dramatisk økning, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Økningen kommer fram i hendelsesrapporten til Røde Kors for 2020, som oppsummerer beredskapsinnsatsen for organisasjonen i året som gikk. Rapporten viser at koronasituasjonen preget innsatsen gjennom blant annet bistand ved teststasjoner og transportoppdrag for kommunene.

For søk og redning var økningen i oppdrag på personer med økt fare for selvmord den mest markante endringen, etter flere år med stabile tall på det området.

– Utviklingen forsterkes under pandemien

Totalt deltok frivillige i Røde Kors Hjelpekorps i 1601 søk og redningsaksjoner i 2020. Av disse var 138 i kategorien «økt selvmordsfare», noe som er en tredobling sammenlignet med 2017 (47 aksjoner) og en oppgang på 50 prosent fra 2019.

– Dette er en dramatisk økning og kan være et symptom på noe alvorlig som skjer i samfunnet vårt. Utviklingen forsterkes under pandemien, noe som understreker alvoret i en situasjon der isolasjon gjør at mange er ensomme og blir sittende alene med problemene sine.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Røde Kors bistår i søk- og redningsaksjoner på oppdrag fra Hovedredningssentralen og politiet. Noen ganger kommer frivillige frem til den savnede i tide, andre ganger er det for sent.

– Slike leteaksjoner, som vi gjerne betegner som de tause aksjonene, preges av stillhet og alvor.  I motsetning til der noen har gått seg bort, leter vi jo her etter mennesker som ikke ønsker å bli funnet, sier landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik.

Kjersti Løvik, landsrådsleder hjelpekorps, i parken
Kjersti Løvik, frivillig og landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, er bekymret over at stadig flere leteaksjoner er etter mennesker med som er i en situasjon med økt selvmordsfare. Foto: Roar Dalmo Moltubak/Røde Kors.

Hun bekrefter at den store økningen i søk etter mennesker med økt fare for selvmord gjelder de fleste deler av landet.

– Dette er ikke et storbyfenomen og vi ser i tillegg at det er jenter og kvinner som stadig oftere er de vi leter etter når pårørende er bekymret for at noen er i fare for å ta sitt eget liv, sier Løvik.

– Må snu utviklingen sammen

Også i møte med barn og unge gjennom samtaletjenesten Kors på Halsen merkes det at mange har det tungt under koronapandemien. Kors på halsen er en tjeneste der unge under 18 år kan snakke med frivillige på telefon, chat eller mail.

Stadig oftere er depresjon, ensomhet og tanker om selvmord et tema.

– Som samfunn må vi fokusere mye mer krefter på å forebygge for å unngå at mennesker havner i en situasjon der de gir opp. Myndighetene, frivillige organisasjoner og hver enkelt av oss må sammen gjøre alt vi kan for å snu denne utviklingen, sier Apeland.