En mann har stoppen mopeden på en vei og tar på seg munnbind. Ovenfor han står en mannlig frivillig fra Røde Kors. Vis bildetekst
India opplever en eksplosiv smitteøkning. India Røde Kors jobber på spreng for å bistå myndighetene i håndteringen av pandemien. (Foto: India Røde Kors)

Eksplosiv smitteøkning i India

Den siste uken har India registrert flere Covid-19-tilfeller enn noe annet land. India Røde Kors jobber på spreng for å bistå myndighetene i krisen.

Daglige registrerte smittetall har passert 350 000 og registrerte døde har passert 200 000. Det antas at det faktiske tallet på døde i India er langt høyere. Mange har dødd mens de har ventet på sykehusplass, det er stor mangel på oksygen og mange sykehus har ikke kapasitet til å ta imot alle som er syke. Krematorier har ikke lenger nok plass, og det avholdes begravelser på parkeringsplasser og i parker.

– Den kraftige smittespredningen i India er en påminnelse på at ingen er trygge før alle er det. Det er kritisk at alle, spesielt fattige og sårbare grupper, har tilgang til vaksiner, beskyttelsesutstyr, rent vann og hygieneartikler slik at de kan ta forholdsregler for seg selv og sine nærmeste.

Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors

Til tross for de svært høye smittetallene er dødstallene fortsatt relativt lave. De lave dødstallene kan forklares med at det kun er sykehus som rapporterer Covid-19-dødsfall, mens mange nå også dør andre steder og forblir uregistrerte.

176057640_2624874431144399_1020437667570186341_n
(Foto: India RK)

– Grunnleggende helsetjenester, som ikke er koronarelaterte, blir nedprioritert og utsatt. Vi er bekymret for at de svakest og mest utsatte nå ikke får tilgang til livreddende helsetjenester og at andre vaksinasjonsprogrammer blir utsatt, sier Bjørke-Henriksen.

Vaksineutfordringer

Så langt har under 10 prosent av landets befolkning har mottatt den første vaksinedosen. Etter en lovende start på vaksineutrullingen har det den siste tiden nesten stanset opp. 

Det er mange forhold som har bidratt til denne krisen. Det har vært mangel på vaksiner og god informasjon om vaksinering, spesielt i fattige og rurale områder. Det er også utfordringer med digital registering, slik at vaksinen kan fås gratis.

2.SERV volunteers supporting the vaccination drive
Frivillige fra India Røde Kors bistår i vaksinearbeidet. (Foto: India Røde Kors)

India en av verdens største produsenter av koronavaksiner, med store planlagte leveranser til COVAX og gjennom bilaterale avtaler, rammer eksportstansen fra India spesielt lavinntektsland. Dette vil føre til forsinkelse i vaksineutrullingen også i disse landene. India er også storprodusent av vaksiner mot meslinger, difteri og hepatitt, og også produksjon av disse kan bli utsatt og redusert og følgelig bidra til at færre blir vaksinerte.

Fattigdomseksplosjon

Den dramatiske smitteutviklingen i India har brakt helsevesenet i knestående, spesielt i de rurale delene av landet hvor det bor 600 millioner mennesker. 21,9 prosent av befolkningen på 1,3 milliarder, lever under fattigdomsgrensen.

FB_IMG_1619593274500
India Røde Kors har gjennom pandemien drevet informasjonsvirksomhet for at flere skal få kunnskap om hvordan man beskytter seg mot viruset. (Foto: India Røde Kors)

–  I tillegg til de de direkte helsemessige utfordringene er dette en sosioøkonomisk katastrofe for befolkningen, og hele 75 nye millioner indere har blitt kastet ut i fattigdom, sier Bjørke-Henriksen.

Røde Kors samarbeider tett med myndighetene

India Røde Kors har siden den siste smitteøkningen vært en hovedaktør for å støtte regjeringens bekjempelse av pandemien.

– India Røde Kors har jobbet på spreng siden smittetallene begynte å øke i mars. Mer enn 46 000 ansatte og frivillige støtter myndighetene med ambulansetransport, matutdeling, informasjonsvirksomhet og psykososial støtte.

Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors

De har tilbudt ambulansetransport, førstehjelp og oksygen til de sykeste pasientene. Røde Kors i de ulike delstatene har også støttet vaksinasjonskampanjene, herunder gitt vaksiner og drevet informasjonsvirksomhet. I tillegg har flere Røde Kors-klinikker har blitt omgjort til vaksinesentre.

Røde Kors i Norge har per i dag ingen innsamling til Røde Kors i India, men norske myndigheter har bevilget penger til Røde Kors´ arbeid mot koronapandemien i India.

I samarbeid med myndighetene har India Røde Kors brukt nettverket av frivillige for å nå ut til lokalsamfunn for å gi helseforebyggende informasjon, hygieneopplæring og tiltak for å motvirke feilinformasjon og ryktespredning.

To unge jegter får en pakke av en kvinne som sitter inne i en Røde Kors-bil.
Frivillige fra India Røde Kors deler ut mat og andre nødvendigheter til de som trenger det mest. (Foto: India Røde Kors)

Videre gir India Røde Kors logistisk støtte til karantenesentre, i tillegg til nødhjelp til særlig utsatte grupper som hjemløse, migrantarbeidere og eldre. Nødhjelpen består av beskyttelsesutstyr, varm- og tørrmat, medisiner og andre livsnødvendigheter. Nasjonalforeningen tilbyr også andre transporttjenester, psykososial støtte og blodgivertjenester.

Det planlegges videre for innkjøp og distribusjon av oksygensylindre og oksygenkonsentratorer.

Dette gjør India Røde Kors

  • 46 000 ansatte og frivillige i 550 distrikter bidrar i koronainnsatsen.
  • Utdeling av mer enn 31 millioner varm- og tørrmat.
  • Det har blitt utdelt medisiner og mat til mer enn 276 000 særlig utsatte mennesker.
  • Mer enn 770 000 mennesker har fått psykososial hjelp.

Trapper opp innsatsen i nabolandene

India deler grense med Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan og Bangladesh. Mange av grenseovergangene til disse landene er enkle å passere, til tross for at grensene offisielt er stengt. Tusenvis av mennesker passerer disse grenseovergangen hver dag.

– Nabolandene Nepal, Pakistan og Bangladesh kan komme i en lignende situasjon som India, og Røde Kors trapper nå opp innsatsen også i disse landene, sier Bjørke-Henriksen.