Fire ungdommer sitter rundt et bord på en fritidsklubb. Vis bildetekst
– Vi er bekymret for at mange ungdom som allerede er isolerte og utsatt nå har det verre enn før, sier Camilla Ringdal Dukefos i Norges Røde Kors. Nå er vi i gang med planleggingen av ytterligere fem nye Fellesverk med støtte fra en ekstraordinær koronadonasjon fra IKEA. (Foto: Carolina Roka)

Ungdom sliter under pandemien: – Vi ser store behov for trygge sosiale møteplasser

Ungdom fryser og har ingen steder å være når Norge har vært stengt ned på grunn av koronaviruset. Røde Kors åpner nå dørene og oppskalerer tilbudet for ungdom.

– Ungdom vi er i kontakt med forteller at de er ensomme, umotiverte og lei av å fryse utendørs. Mange forteller at de blir kastet ut av butikker og sentre, sier Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Norges Røde Kors.  

Røde Kors vil nå åpne flere nye møteplasser for ungdom.  

Vi er bekymret for at mange ungdom som allerede er isolerte og utsatt nå har det verre enn før. Mange av ungdommene har ingen andre steder å være, og situasjonen forverres under korona og sosial nedstengning. Vi ser også at mange er utendørs fordi de av ulike årsaker ikke kan være hjemme

Camilla Ringdal Dukefos, programleder barn og unge i Norges Røde Kors

Fellesverket er Røde Kors’ 14 ungdomshus og finnes alt i 11 byer. Her får ungdom en gratis møteplass med matservering, trygge voksne, tilbud om leksehjelp, arbeidstrening og konfliktforebyggende gatemegling.  

Behovet for sosiale møteplasser er stort, og organisasjonen tror dette behovet bare vil øke i kjølvannet av pandemien. Nå er Røde Kors i gang med planleggingen av ytterligere fem nye Fellesverk med støtte fra en ekstraordinær koronadonasjon fra IKEA.  

– Det at IKEA nå velger å donere fem millioner ekstra gjør at vi 2021 kan starte flere nye Fellesverk i byer som har et stort behov og bidra med viktig økonomisk støtte til de eksisterende Fellesverkene. Disse midlene vil direkte bidra til å skape trygge og inkluderende møteplasser for mange tusen ungdommer i hele Norge, forteller Thea Juell, prosjektleder for Fellesverket i Røde Kors.  

Siluettene av ungdom som går ute i gata i vintermørket.
Ungdom Røde Kors er i kontakt med forteller at de er ensomme, umotiverte og lei av å fryse utendørs. Røde Kors oppskalerer nå tilbudet for ungdom. (Illustrasjonsfoto: Stephen Andrews/Unsplash)

Mangler trygge rammer 

Tilbakemeldingene fra ungdommene er entydige: Mange forteller at de har det vanskelig i denne perioden. 

– Vi er bekymret for at de ikke får trygge rammer. Flere steder ser vi at mange trekker mot sentrum fordi det er få eller ingen tilbud åpne. Vi vet også at politiet har vært bekymret for økende ungdomskriminalitet og gjengdannelser fordi ungdom mangler trygge steder å være, sier Camilla Dukefos.  

Dette er Fellesverket

  • Gratis og rusfri møteplass for ungdom i alderen 13–25 år.
  • Finnes i 11 byer over hele landet.
  • Tilbyr aktiviteter som leksehjelp, arbeidstrening, gatemegling, temakvelder, musikk og spill.
  • Samarbeidspartnere og støttespillere: Joh. Johannson, IKEA og Coca- Cola

Dobbel isolering 

Ungdom som allerede er utsatt for marginalisering og utenforskap opplever en dobbel isolering under korona og vil potensielt kunne ta mer skade av situasjonen enn andre ungdommer. Dermed er det også et større behov for møteplasser, mat og et godt og trygt sosialt miljø. Pandemien er blitt langvarig, og flere deltakere rapporterer om en annen stemning nå enn i vår.  

– Under den første nedstengningen var det mange som synes det var fint å bare være hjemme, men nå forteller ungdommene at de er lei av en konstant tilstand av endringer og uforutsigbarhet. De savner vennene sine.  

Les mer om Fellsverket her!