En lege med munnbind skriver på noen papirer. Ved siden av sitter en mann med et lite barn på armen Vis bildetekst
En far med sitt lille barn får oppfølging av en av legene på den Røde Kors-støttede feltklinikken i Bakwa. (Foto: Masoud Samimi/ICRC)

Røde Kors trapper helseinnsatsen opp i Afghanistan

Hjelpeinnsatsen i Afghanistan trappes kraftig opp gjennom Røde Kors i Norge. En feltklinikk i Bakwa skal gi mennesker utenfor regjeringskontrollert område bedre helsetjenester.

Klinikken ligger i Farah-provinsen vest i Afghanistan. Dette er et av de mest konfliktutsatte områdene i landet og er i stor grad kontrollert av Taliban. Området har vært svært vanskelig tilgjengelig for internasjonale hjelpearbeidere til nå. I tillegg til å gi helsehjelp, skal det kirurgiske teamet bygge lokal kapasitet.

En liten jente med brannskader sitter på en sykehusseng, faren hennes sitter i sengen ved siden av.
Seks år gamle Sana får behandling på den Røde Kors-støttede feltklinikken i Bakwa. Huset hun og familien bodde i tok fyr og hun fikk brannskader på 90 % av kroppen. (Foto: Masoud Samimi/ICRC)

– Klinikken har blant annet fått styrket sin kirurgiske kapasitet, og for sivilbefolkningen er dette svært viktig. Særlig får gravide kvinner nå bedre hjelp, siden klinikken kan utføre keisersnitt og gi annen hjelp ved kompliserte fødsler, sier Bernt. G. Apeland, generalsekretær for Røde Kors i Norge.

Situasjonen i Afghanistan

Over 40 år med krig, tørke som rammer store deler av landet, og nå også koronapandemien har ført til en eksplosiv økning i de humanitære behovene i Afghanistan.

Mens det i 2020 var 9 millioner som hadde behov for humanitær hjelp, er det i 2021 mer enn 18 millioner. Halvparten av alle barn under fem år står i 2021 i fare for bli underernærte.

Det allerede svake helsesystemet i landet har store utfordringer med å hjelpe internt fordrevne, flyktninger og de som vender tilbake til landet, i tillegg til stadig flere pasienter som følge av Covid-19-pandemien. Tilgangen til grunnleggende helsetjenester er begrenset, spesielt i vanskelig tilgjengelig områder.

– Vi hjelper mennesker som er skadd i krigføring

I april besøkte han klinikken, som har personell og utstyr fra Røde Kors i Norge, i tillegg til 12 lokalt ansatte. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) skal Røde Kors i Norge styrke helsetilbudet. Det gjør vi gjennom å ruste opp klinikken, øke kapasiteten og styrke kompetansen hos de lokale helsearbeiderne.

To menn med Røde Kors-vest snakker med en mann som ligger i en sykeseng.
Klinikken behandler pasienter med krigsskader som skuddskader, traumeskader etter eksplosjoner og brannskader. Røde Kors’ generalsekretær Bernt Apeland fikk snakket med noen av pasientene under sitt besøk tidligere i april. (Foto: Masoud Samimi/ICRC)

Under besøket fikk Apeland selv møte både sivile pasienter og pasienter som var såret i konflikten. Feltklinikken behandler krigsskader etter skudd, traumer, eksplosjoner og brann.

– Mennesker som ikke lengre deltar i stridighetene har beskyttelse mot angrep, og må behandles humant, ifølge internasjonal humanitær rett og Genèvekonvensjonene. Det innebærer at alle som er skadd i krigføring har rett på hjelp, og sørge for at de får den helsehjelpen de har rett til. Det er det Røde Kors ble skapt for å gjøre, og det er det vi gjør her.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Alle som har behov for hjelp, skal få behandling

Apeland mener det er Røde Kors-bevegelsens nøytrale, upartiske og uavhengige mandat som gjør et slik prosjekt mulig.

– Som nøytral organisasjon er det et grunnleggende prinsipp for Røde Kors at alle som har behov får hjelp, får behandling, uavhengig av hvilken side av konflikten de har kjempet på. Dette prosjektet baserer seg på aksept og tillit fra alle partene i konflikten. Det viser hvor viktig det er å ha nøytrale organisasjoner som klarer å etablere denne tilliten, sier Apeland.

Dette gjør Norges Røde Kors i Afghanistan i tillegg til klinikken:

  • Støtte til permanente 45 helseklinikker, 10 helsesentra og ett sykehus, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
  • Støtte til 21 mobile helseklinikker, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
  • Helseforebyggende arbeid og førstehjelp, drevet av Afghanistan Røde Halvmåne
  • Marastoons; tilbud til de meste sårbare (fattighus) hvor det tilbys mat, midlertidig overnatting, undervisning til barn og yrkesopplæring for voksne
  • Støtte til nasjonalforeningens medisinske logistikksystemer
  • Finansutvikling
  • Ortopedisk og rehabiliteringssentra, drevet av ICRC og Afghanistan Røde Halvmåne Røde Kors
  • Røde Kors i Norge har to internasjonale delegater, én landansvarlig og én helsedelegat, samt fire lokalt ansatte i landet.

Større opptrapping

Klinikken er en del av en større opptrapping av helseinnsatsen i Afghanistan for Røde Kors i Norge. Vi støtter 45 av Afghanistan Røde Halvmånes klinikker, fordelt over hele landet. I tillegg er antall mobile helseteam i landet doblet fra 10 til 21. Disse teamene sikrer medisinsk hjelp i områder som er for langt fra andre helsetilbud.

EN bil med Røde Kors-logoer og et Røde Kors flagg på taket kjører i et øde landskap.
Røde Kors har den siste tiden drevet en kraftig opptrapping av innsatsen i Afghanistan for at flere som bor i konfliktområder skal få helsehjelpen de trenger. (Foto: Masoud Samimi/ICRC)

Røde Kors i Norge har vært engasjert i Afghanistan i 20 år og når årlig 1,5 millioner mennesker med helsehjelp.