Tre frivillige fra Røde Kors snakker med en mann som skal ta vaksine Vis bildetekst
Trondheim Røde Kors er en av mange lokalforeninger som har gjort en stor innsats under pandemien. Her bistår frivillige på et vaksinesenter. (Foto: Alexander Båtnes/Røde Kors)

Frivillige har lagt ned minst 650.000 timer under pandemien

Rundt 200 lokale Røde Kors-foreninger har siden mars 2020 tatt del i alt fra vaksinering til ambulansekjøring og iverksatt nye tiltak for eldre og ensomme.

En ny kartlegging fra Røde Kors viser at over halvparten av lokalforeningene har bistått kommunene med hjelp i forbindelse med koronasituasjonen.

– Innsatsen fra våre frivillige har vært ekstraordinær og jeg er utrolig glad for at så mange har brukt av sin fritid til å støtte helsemyndighetene lokalt i den kanskje vanskeligste perioden landet har stått i siden andre verdenskrig.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

Koronaresponsen startet allerede i mars 2020. Over hele landet har frivillige støttet det viktige arbeidet ved teststasjoner og vaksineringssentre. De har besøkt eldre, hjulpet barn i sårbare situasjoner som har blitt isolert i hjemmene sine og bistått helseforetakene med ambulansetjenester.

Les også hos NRK: Tom (54) har brukt 560 timer av fritiden bak ambulanserattet

Minst 650.000 frivillige arbeidstimer

En fersk rapport som tar for seg den totale innsatsen Røde Kors har stått for som støtteaktør for myndighetene, viser at minst 650.000 frivillige arbeidstimer er lagt ned fra pandemien startet til og med desember 2021. Det er et minimumsanslag. Totalt har minst 196 lokale Røde Kors-foreninger brukt dager, kvelder og helger på frivillig innsats knyttet til pandemien.

En mann fra Røde Kors peker ut veien for en flypassasjer.
På Trondheim Lufthavn, Værnes har frivillige bistått ved koronatesting. (Foto: Alexander Båtnes/Røde Kors)

– Da Norge stengte ned skalerte våre frivillige opp arbeidet og snudde seg rundt for å kunne hjelpe enkeltmennesker og kommunene på nye og smittevennlige måter. Det er ikke ofte jeg blir rørt av å lese en rapport, men det blir jeg når jeg leser denne rapporten, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Vinduslykke og ambulansekjøring

Da det ble umulig å gjennomføre hjemmebesøk i «Besøksvenn»-tjenesten, opprettet flere lokalforeninger utendørstreff og aktiviteten «Vinduslykke», et tiltak der eldre beboere på sykehjem fikk oppleve kulturelle tiltak gjennom vinduer eller fra balkonger.

201220_Vinduslykke_sandefjord_Vestfold_DSC3687
Sandefjord Røde Kors er en av lokalforeningene som har arrangert "Vinduslykke" under pandemien. Her fra en julekonsert i 2020. (Foto: Vestfold Røde Kors)

Akkurat nå er minst 16 lokalforeninger involvert i ambulansekjøring og pasienttransport og flere kan steppe inn dersom sykefravær eller økt antall ambulanseoppdrag setter press på offentlige helsetjenester.

Fortsetter innsatsen

Fremdeles er over 100 lokalforeninger aktive i ulike arbeidsoppgaver i sin koronarespons.

– Mange har forsaket familieliv, fritid og hobbyer for å få hjulene til å gå rundt i kampen mot pandemien. Vi i Røde Kors er klare for å fortsette med dette så lenge det er behov for det, sier Sveinsvoll.