Jordmorstudenter i Afghanistan Vis bildetekst
Kvinnelige helsearbeidere på et sykehus i Kabul. Foto: Stefanie Glinski/ICRC

Røde Kors opprettholder innsatsen i Afghanistan

Røde Kors opprettholder arbeidet i Afghanistan og ber om at alle helsearbeidere må få fortsette sitt arbeid i landet. Dette inkluderer arbeid for og med jenter og kvinner.

Selv om Røde Kors ikke er berørt av avgjørelsen til Taliban, og opprettholder vårt arbeid, ber vi innstendig om at kvinner ikke ekskluderes fra å yte livsviktige tjenester i helsearbeidet i landet. 

Sykepleier behandler et underernært barn i Afghanistan
En kvinnelig helsearbeider måler et underernært barn på et sykehus i Kabul. Kvinner er avgjørende for hvordan Røde Kors-bevegelsen tilrettelegger tjenester for kvinner og barn. De skal ikke, og kan ikke, erstattes av mannlige kolleger. Foto: Stefanie Glinski/ICRC

– Vår viktigste oppgave er å fortsette å levere så mange tjenester som mulig. Det inkluderer kvinner og jenter både og som ansatte, frivillige, og som mottakere av humanitær hjelp, ikke minst helsehjelp. Vi vil fortsette å ansette og støtte våre kvinnelige medarbeidere, sier Jørgen Haldorsen, som er leder av internasjonale programmer i Røde Kors.

Kvinner i sentrum

Røde Kors understreker at utestengelse av kvinner og jenter fra livsviktig humanitært arbeid vil gi katastrofale humanitære konsekvenser både på kort til lang sikt og at alle humanitære organisasjoner må få operere fritt i landet. 

Kvinner er avgjørende for hvordan vi tilrettelegger tjenester for kvinner og jenter. De skal ikke, og kan ikke, erstattes av mannlige kolleger.

Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors

– Kvinner og jenter står i sentrum for vårt arbeid i Afghanistan. De er hovedmottakere av sosial- og helsetjenester, og det er kvinnelig personell som gjør disse tjenestene mulige: som leger, sykepleiere, jordmødre og oppsøkende helsearbeideresier Haldorsen

Trapper opp 

– Mer enn halvparten av befolkningen – over 24 millioner mennesker – har behov for humanitær bistand. Vi håper de afghanske myndighetene innser hvordan ytterligere restriksjoner for kvinner rammer befolkningen, og oppfordrer de innstendig om å tillate kvinner å bidra innen utdannelse, og ellers i det offentlige liv. Ingen land har råd til å ekskludere halvparten av befolkningen fra å bidra i samfunnet, sier Haldorsen.

Gjennom Afghanistan Røde Halvmåne støtter Røde Kors i Norge blant annet driften av 46 helseklinikker, 28 helsesentra og ett sykehus. Vi finansierer også 21 mobile helseklinikker.