Anne Bergh ansatt som ny generalsekretær i Røde Kors. Portrettbilde. Vis bildetekst
Anne Bergh er ansatt som ny generalsekretær i Røde Kors og starter i jobben 1. november (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Anne Bergh ansatt som ny generalsekretær i Røde Kors

Landsstyret i Røde Kors har ansatt Anne Bergh som ny generalsekretær i Røde Kors.

– Jeg er veldig glad for at Anne har takket ja til denne utfordringen. Med sin bakgrunn som leder fra både internasjonalt arbeid, Røde Kors og folkehelse, var hun den klart beste kandidaten, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

– Det har vært en god og grundig prosess med mange interesserte og kvalifiserte kandidater. Vi har vektlagt både erfaring og kompetanse med frivillighet, kunnskap om vårt internasjonale arbeid og det å ha en god og trygg leder. Det har vi funnet i Anne Bergh, sier Sveinsvoll.

– Jeg gleder meg til jobben i Røde Kors og til å være med å utvikle Røde Kors sin samfunnsrolle videre. Jeg går til denne jobben med både ydmykhet og entusiasme, sier Anne Bergh.

– Vi opplever en utfordrende tid og en klimakrise med store humanitære konsekvenser. Da trenger vi et sterkt Røde Kors både hjemme og ute. En krig i Europa, som har vidtrekkende og dramatiske konsekvenser for mennesker i store deler av verden, har gjort behovet for Røde Kors tydelig. Røde Kors trengs som talsperson og som humanitær kraft, sier Bergh.

– Røde Kors er også en svært kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør, som bidrar til trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. Store hendelser som skredet i Gjerdrum, pandemien og krigen i Ukraina har på nytt vist verdien av den lokale frivillige beredskapsinnsatsen, sier Anne Bergh.

Bergh har en solid lederbakgrunn og mange års erfaring innen internasjonalt arbeid, folkehelse, humanitær rett, organisasjonsutvikling og strategiarbeid, inkludert ti år i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt og tretten år ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Bergh har hovedfag fra institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, har gått sjefskurset på Forsvarets høyskole og er i dag ansatt som fagdirektør og leder for klynge for global helse ved Folkehelseinstituttet.

Bergh begynner i jobben 1. november og er ansatt i en åremålsstilling på seks år. Nåværende generalsekretær Bernt G. Apeland vil fortsette i stillingen ut oktober 2022, da hans åremål går ut.