Ambulanse

Frivillige har bistått evakuerte i Drammen døgnet rundt

Onsdag 9. mars brant det i en boligblokk i Drammen. Over 300 mennesker ble evakuert som følge av brannen. Røde Kors har vært sentrale i håndteringen av de evakuerte i etterkant.

Før alarmen gikk for frivillige i Drammen Røde Kors møtte 10 stykker opp på Røde Kors-huset på eget initiativ. Frivillige fra Røde Kors har bistått Drammen kommune med ivaretakelse av menneskene som ikke lenger har et sted å komme hjem.  

Kvelden mandag 14. mars ble oppdraget til Røde Kors avsluttet. I løpet av fem dager har flere titalls frivillige vært i aktivitet døgnet rundt for å sikre at de evakuerte har hatt noen rundt seg og noen å prate. Totalt har de lagt bak seg 700 tjenestetimer. 

– Det har vært fire skift i døgnet og totalt 30 mannskaper fordelt på disse skiftene.

Thomas Evjen, leder i Drammen Røde Kors Hjelpekorps

– Re-traumatiserende

– Vår hovedoppgave har vært psykososial førstehjelp. Vi har også hjulpet til med praktiske ting, som å hente nødvendige medisiner på apoteket, sier leder i Drammen Røde Kors Hjelpekorps, Thomas Evjen. 

Frivillige planlegger innsats
Siden torsdag morgen har frivillige stått på døgnet rundt. Foto: Drammen Røde Kors.

I boligblokka bor det mange som har flyktet fra hjemlandet. For flere har brannen blitt en påminnelse om traumene, forteller Evjen.  

– Mange av de som er evakuert fra brannen har opplevd krig. De tas rett tilbake. Brannen spredte seg fort og de ble evakuert på andre siden av gaten for blokka. Da fikk de se brannen i flere timer og det var re-traumatiserende for mange, sier han. 

Korpslederen forteller at mange har opplevd at brannalarm har gått som følge av blant annet matlaging. Det beboerne har fortalt Røde Kors er at de også denne gangen trodde det var falsk alarm. Da det ble klart at det ikke var falsk alarm denne gangen tok flere affære i blokka.  

– Hver eneste dør ble slått opp for å sjekke om noen var hjemme. Noen var nok kjempeoverrasket, og det gir jo et ekstra sjokk, forteller Evjen. 

Klesutdeling til brannofre
Blokka som brant onsdag 9. mars er ubeboelig og mange har mistet alt de eier. I samarbeid med andre frivillige organisasjoner arrangerte Røde Kors klesutdeling. Foto: Drammen Røde Kors.

Glad for å kunne hjelpe til

Hendelsen opplevdes også dramatisk for de frivillige, men samtidig er det en positiv opplevelse å kunne bidra, forteller Evjen.

– Det er en alvorlig situasjon. Det vi gjør nå er veldig seriøst, nyttig og viktig. Vi er utrolig heldige som får bruke vår fritid på å hjelpe noen som har sin verste dag.

Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors Hjelpekorps

Beboerne i blokka ble midlertidig fordelt på tre ulike hoteller i Drammen, Kongsberg og Asker. Søndag 13. mars var alle internert på ett hotell i Drammen.