EN amnn ligger på en benk med myggnetting over. Benken står ute i vann. Vis bildetekst
(Foto: Pakistan Røde Halvmåne)

Røde Kors: Massive ødeleggelser av flom i Pakistan

Røde Kors mobiliserer nå stort etter at flom i Pakistan har ført til nærmere 1000 døde, 3,1 millioner mennesker på flukt og skadet mer enn en halv million hjem. Nødhjelpsarbeidet er svært vanskelig.

Over 700.000 husdyr har gått tapt, og tusenvis av kilometer med veier og broer er ødelagt i flommen som berører mange distrikter over hele landet.   

– Vi ser nesten jordskjelvlignende ødeleggelser. Rapporten vi får fra vårt regionskontor i Pakistan er at situasjonen forverres for hver time. De voldsomme flommene begrenser også mulighetene til å få fram nødhjelp fordi veier og kjøretøy er ødelagt, og fordi svært mange av de som trenger hjelp er isolert.

Torben Bjørke-Henriksen, leder for humanitære behov og analyse i Røde Kors
En mann står i et hus menn vann opp til halsen mens han bærer to boller over hodet
Flommen som rammet Pakistan i 2022 er den største på over ti år. Hele 33 millioner mennesker ble rammet, og flere millioner måtte flykte fra hjemmene sine. Ekstreme monsunregn kommer stadig oftere som følge av klimaendringene. (Foto: Pakistan Røde Halvmåne)

Røde Kors i Norge samarbeider direkte med Pakistan Røde Halvmåne om blant annet mobile helseklinikker som nå gjør det de kan for å hjelpe de som er rammet. Hele Røde Kors-bevegelsen mobiliserer nå støtte til det store hjelpearbeidet. 

– Pakistan Røde Halvmåne yter for tiden nødhjelp i 23 av de mest berørte distriktene. Mer enn 500 ansatte og frivillige bidrar i de flomrammede distrikter, sier Bjørke-Henriksen.

10 ganger større monsun  

Pakistan opplever monsunnedbør som er nesten ti ganger høyere enn normalt, noe som resulterer i ukontrollerbare urbane flom- og jordskred over hele landet. Det er vanskelig å få et fullstendig bilde av omfanget av katastrofen ettersom mange berørte områder fortsatt er utilgjengelige på grunn av oversvømmelser og skadet veinett. 

– Vi frykter at det verste er i vente, da denne typen katastrofer kan bety at risikoen for vannbårne sykdommer øker, sier Bjørke-Henriksen.

En mann ligger på en seng med myggnetting som står ute i vann.
Situasjonen i mange distrikter i Pakistan er dramatisk, og forverres time for time. Våre kolleger i Pakistan Røde Halvmåne gjør alt de kan for å hjelpe de som er rammet. (Foto: Pakistan Røde Halvmåne)

Regntiden og flommen treffer ekstra hardt fordi tusenvis av lokalsamfunn også er sterkt påvirket av koronaepidemien.   

– De er nå i en enda verre situasjon etter disse flommene, og summen av alt dette gjør det vanskelig å dekke alle de humanitære behovene som vi ser, sier Bjørke-Henriksen. 

Verste siden 2010  

Sør-Asia-regionen står overfor enestående nedbør denne monsunsesongen, noe som forårsaker flom og jordskred som også forårsaker kaos i Bangladesh, India og Nepal. 

Dette ser ut til å bli den verste flommen på et tiår. Det var behov for massiv nødhjelp etter at 20 millioner mennesker ble rammet av den enorme flommen i 2010. Røde Kors i Norge bidro i nødhjelpsarbeidet den gang og har jobbet i flere år etterpå med å forberede lokalsamfunn til å håndtere flom bedre.