220929 Folkerettskonferansen 2022 Toppbilde

Krigen i Ukraina og folkeretten

De daglige nyhetene fra Ukraina viser viktigheten av at partene respekterer krigens folkerett, og viktigheten av en nøytral humanitær aktør.

Krigen i Ukraina var tema på Folkerettskonferansen, som arrangeres av Røde Kors, Forsvarsdepartementet og Forsvarets Høyskole på Litteraturhuset torsdag 29. september.

– For forsvaret er det viktig å belyse krigens folkerett fra alle sider. Derfor er samarbeidet med Røde Kors så viktig, sa Dag Rist Aamoth, som er sjef for Forsvarets Høgskole i sitt åpningsinnlegg.

Humanitærretten en forutsetning

Røde Kors ble i sin tid opprettet for å hindre unødig lidelse for alle krigens ofre. Røde Kors-bevegelsen har derfor vært en sentral pådriver for humanitærretten, og humanitærretten har vært en grunnleggende forutsetning for vårt arbeid. 

– I dag er det mer åpenbart enn på lenge hvor viktig det er å sikre respekt for humanitærretten. Respekt starter med kunnskap; i befolkningen, i de militære styrkene og hos beslutningstakere. Men kunnskap er ikke nok alene. Den må underbygges av holdninger og verdier, i befolkningen, i de militære styrkene og hos beslutningstakere, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors.

– Etterlevelse av internasjonal humanitær rett krever kunnskap. Men også verdier og holdninger i befolkningen, væpnede styrker og beslutningstakere.

Bernt G. Apeland
220929 BILDE Folkerettskonferansen Bernt
Generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland på Folkerettskonferansen 2022.

– Vi får stadig påminnelser om behovet for en nøytral humanitær aktør som gir alle den hjelpen de trenger, uansett hvilken side av en konflikt de er på, sier Apeland.

Trenger nøytrale aktører

For Røde Kors er skillet mellom de politiske og humanitære sidene ved væpnede konflikter er en avgjørende for å kunne jobbe humanitært uten å måtte velge side i konflikten. Nøytraliteten er derfor en forutsetning for at humanitære aktører kan gjøre jobben sin med troverdighet, å effektivt redusere unødvendig lidelse og ødeleggelse i krig uavhengig av tilhørighet i konflikten.

– Det har aldri vært enkelt eller spesielt populært å være nøytral. Det garanterer heller ikke alltid suksess. Men vår erfaring er at det er den beste metoden for å sikre tilgang til de som trenger det mest

Bernt G. Apeland

– Vi får stadig påminnelser om behovet for en nøytral humanitær aktør som gir alle den hjelpen de trenger, uansett hvilken side av en konflikt de er på. Nøytraliteten har gjort det mulig å yte humanitær bistand og har gitt oss tilgang der andre har blitt nektet, sier Apeland.