Person liggende på bakken får hjelp av frivillig i Røde Kors

For få vet hvordan man utfører enkel førstehjelp

1 av 5 tør ikke å gi førstehjelp i det hele tatt, og mange vet ikke hvordan de skal behandle sår- og brannskader. – Vi må ta et krafttak for å øke førstehjelpskompetansen, sier Røde Kors-presidenten.

Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll er bekymret over at en stor andel av de spurte i en ny undersøkelse svarer at de er utrygge på å utføre førstehjelp, også på den typen skader som ofte skjer i hjemmet.

– Uten riktig og rask førstehjelp kan mange av de vanligste skadene føre til større helseplager og lengre skadetid enn nødvendig.

Thor Inge Sveinsvoll, Røde Kors-president.

I 2021 viser personskaderapporten fra Helsedirektoratet til ca 124.000 ulykker som medførte personskade i Norge, og de fleste ulykkene skjer i eller utenfor bolig.

Rundt 1 av 3 skader var bruddskader i hånd, arm eller fot, mens over 20 prosent av skadene omhandlet sår eller brannskader.

– For få vet hvordan de skal utføre eller er utrygge på grunnleggende førstehjelp også for denne typer skader, sier Røde Kors-presidenten.

201003_thor_inge_sveinsvoll_001
KLAR OPPFORDRING: Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll ber alle ta førstehjelpskurs. Foto: Røde Kors.

Mange er usikre

En ny undersøkelse utført for Røde Kors viser at det er stor usikkerhet knyttet til enkel førstehjelp, selv om en stor andel svarer at de til en viss grad tør å gi førstehjelp:

  • 8 av 10 sier de tør å gi førstehjelp dersom de kommer ut for en person som er bevisstløs eller livløs. Men bare 45 prosent sier de tør å gi førstehjelp i alle tilfeller. 1 av 5 sier de ikke tør å gi førstehjelp i det hele tatt.
  • Nesten 4 av 10 er ikke trygge på hva de skal gjøre dersom noe sitter fast i halsen og hindrer pusten, ved dype kuttskader eller ved mistanke om benbrudd.
  • 25 prosent av respondentene svarer at de er utrygge på hva de skal gjøre ved mindre brannskader.
  • 7 av 10 sier de ikke har gjennomført førstehjelpskurs i løpet av de siste to årene. 9 av 10 sier de ønsker å ta førstehjelpskurs i nærmeste fremtid.

Tilbyr gratis førstehjelpskurs

Røde Kors tilbyr derfor gratis digitale førstehjelpskurs i perioden 2. til 16. mai. I løpet av to uker blir det arrangert 20 kurs på ulike tidspunkt. Fokuset er på behandling av de vanligste skadene som skjer i hverdagen, og på hjertestans.

– Vi oppfordrer alle til å bli med på et krafttak for å øke førstehjelpskompetansen i Norge. Alle som har fersk kunnskap om førstehjelp vil som oftest føle seg mye tryggere og mer klar til å gi hjelp når noen har blitt skadet eller akutt syk, sier Sveinsvoll.

– Jeg håper vi med de intensive kursene kan utruste mange med fersk og god førstehjelpskunnskap inn mot sommeren. Den enkeltes innsats kan være livsviktig både i hjemmet og andre steder vi ferdes, sier presidenten.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse med 1002 respondenter over 18 år i et representativt utvalg vektet på kjønn, alder og geografi mellom 13. og 20. april.