Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i snøvær og med snøskuter på aksjon Vis bildetekst
INNSATS: Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i aksjon i mars 2021. Foto: Luster Røde Kors

Forventer økt beredskapsbehov i nær fremtid

Styrtregn, matkriser, epidemier og bortfall av kommunikasjonsutstyr krever at både frivillige og offentlige beredskapsaktører får større ressurser til å forberede seg på et endret verdensbilde.

En ny rapport fra Røde Kors viser at beredskapskapasiteten må oppskaleres både blant offentlige etater og frivillige, og peker på at en opprustning av offentlig sektor kan innebære å vie mer ressurser til den kommunale beredskapen, som for eksempel flere ansatte og kompetanseheving.

– Vi kommer til å trenge flere frivillige og evne å omstille oss for å møte et risikobilde i stadig endring, og ressurser som sikrer at vi kan gjennomføre øvelser og anskaffe, vedlikeholde og ta i bruk moderne utstyr,

Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors

Røde Kors samarbeider med Institutt for samfunnsforskning om analyseprosjektet Fremtidens frivillige beredskap. Prosjektet undersøker hvordan endringer og trender i samfunnet påvirker fremtidens frivillige beredskap og de frivilliges rolle i beredskapen. Nå lanseres delrapport 2 i prosjektet. 

– Kapasiteten ikke nødvendigvis tilstrekkelig

Den drøfter aktuelle problemstillinger beredskapen i Norge står overfor i tiden frem mot 2050. I fremtiden forventes det både flere hendelser og flere større hendelser blant annet som følge av klimaendringene.

– Et av hovedfunnene er at beredskapsaktørene på tvers av frivillig og offentlig sektor forventer at beredskapspresset øker i fremtiden, og peker på at dagens beredskapskapasitet ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig, sier forskerne bak rapporten, Vibeke Wøien Hansen og Marte Slagsvold Winsvold ved Institutt for samfunnsforskning.

Peker på værendringer

Endringer og trender i samfunnet vil påvirke fremtidens frivillige beredskap og de frivilliges rolle i beredskapen.

– Flere hetebølger, mer styrtregn, matkriser, epide­mier, antibiotikaresistente sykdommer, atomtrusler og mulig bortfall av kommunikasjons­utstyr, for eksempel som følge av solstorm eller cyberangrep, er hendelser vi kan og vil møte. Samtidig er det også en utfordring at befolkningen blir eldre og derfor også gjerne mer sårbare når en hendelse inntreffer, sier Winsvold.  

– Funnene i rapporten indikerer også at hele befolkningen må ta inn over seg at større kriser kan ramme, og at vi må være forberedt på å klare oss selv i flere dager. God egenberedskap blir bare viktigere og viktigere

Anders Thorheim, Røde Kors

 

Les delrapport 1 her: En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden

Les delrapport 2 her: Beredskapsorganisering i møte med fremtiden