goldt landskap somalia mennesker samler ved

Røde Kors advarer mot global sultkrise

Flere hundre millioner mennesker står i fare for å sulte de kommende månedene, advarer Røde Kors.

I Afrika sliter store deler av befolkningen med å få nok å spise. Kontinentet står overfor den verste tørken på 40 år som har forverret sultkrisen ytterligere. En fjerdedel av kontinentets befolkning har ikke nok å spise. 

– Millioner av mennesker har brukt sine siste ressurser på å overleve de foregående årene med krise. Konsekvensene av den væpnede konflikten i Ukraina har gjort en allerede kritisk situasjon enda verre, sier Ramon Olaf Broers, som er spesialrådgiver i Røde Kors.

Ukraina-krigen presser priser

Konflikten i Ukraina har skapt en kraftig prisøkning på drivstoff, gjødsel og mat, presset husholdningsbudsjetter og tvunget familier til å ta umulige valg hver dag. Russland og Ukraina står for en fjerdedel av verdens produksjon av hvete og korn. I Afrika er rundt 85 prosent av hveteforsyningen importert. Somalia får mer enn 90 prosent av hveten fra Russland og Ukraina.

– Vi står overfor en ekstrem matkrise, spesielt i deler av Afrika og Midtøsten. Mange år med væpnet konflikt, politisk ustabilitet, klimasjokk og koronapandemien har svekket evnen til å motstå og komme seg etter kriser, sier Broers.

– Verden må stå sammen for å løse denne ekstreme situasjonen hvis vi skal unngå hungersnød. Uten en samordnet innsats risikerer dette å bli en irreversibel humanitær krise med ufattelige menneskelige kostnader. Tidsvinduet som gjenstår for å handle er kort, sier Broers.

Konsekvensene merkes aller best i land som allerede står i humanitære kriser, etter tiår med konflikt og ustabilitet. Det gjelder land hvor Røde Kors-bevegelsen har noen av sine største operasjoner, som Syria, Jemen, Mali, Etiopia, Somalia og Afghanistan.

– Dessverre kan vi forvente å se flere bilder av underernærte barn de neste ukene. I Somalia har antallet barn under fem år som lider av alvorlig akutt underernæring ved Røde Kors-drevne stabiliseringssentre økt med nesten 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– På et nylig besøk til Somalia snakket jeg med flere familier som hadde blitt tvunget på flukt på grunn av mat- og vannmangel. De jeg snakket med hadde mistet nesten alle husdyrene sine, og levde nå av hjelp fra lokalsamfunnet.

Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver Røde Kors

Matkrise er en kompleks utfordring, men det er grep kan tas. Røde Kors har tre hovedoppfordringer:

  • I væpnet konflikt har partene i kampene hovedansvaret for å sikre at de grunnleggende behovene til sivile i områder under deres kontroll blir dekket. De må beskytte avlinger, husdyr, vann- og helsefasiliteter som er uunnværlige for befolkningens overlevelse. Dette inkluderer å legge til rette for rask og uhindret humanitær tilgang.
  • For å redde liv må økonomiske midler for å håndtere matkrisen må økes umiddelbart. 
  • Utnytte kapasiteten til alle aktører, inkludert humanitære og utviklingsbyråer, finansinstitusjoner og lokale og regionale myndigheter.

– Vi er forpliktet til å avhjelpe disse krisene, men humanitære organisasjoner er ikke i stand til å håndtere den alene. Humanitære organisasjoner som Røde Kors har lang erfaring med ekstreme situasjoner, men omfanget og kompleksiteten av denne krisen gjør det umulig å løse den alene, avslutter Broers.

Fakta:

  • En fjerdedel av Afrikas befolkning har ikke nok å spise. FN anslår at 346 millioner mennesker i Afrika står overfor alvorlig matkrise.
  • Nesten 10 millioner mennesker i Sudan og 7 millioner mennesker i Sør-Sudan er svært matusikre.
  • Allerede før eskaleringen av den væpnede konflikten i Ukraina levde 90 prosent av den syriske befolkningen i fattigdom, to tredjedeler var avhengige av humanitær hjelp, og 55 prosent var matusikre.
  • Land i Sahel opplever en av de mest alvorlige tørkene på flere tiår. Niger og Mauritania har produsert 40 prosent mindre mat enn gjennomsnittet på fem år.
  • I Afghanistan er prisen på hvetemel opp 47 prosent sammenlignet med for ett år siden, mens matolje er opp 37 prosent. Prisen på gjødsel og diesel er nesten doblet. Afghanistan får sin største andel av hveteimport fra nabolandet Kasakhstan, som har innført eksportrestriksjoner på grunn av konflikten i Ukraina.
  • Verdens matvareprogram anslår at ytterligere 47 millioner mennesker vil være matusikre i 2022, noe som bringer det globale antallet til 811 millioner mennesker