Familie utenfor hjemmet sitt i Somalia, et telt på tørre sletter. Vis bildetekst
En mor med tre små barn står utenfor hjemmet sitt i landsbyen Usgure i Somalia. Hun forteller at familien stadig flytter til nye regioner for å finne mat. Foto: IFRC

Røde Kors: Klimatoppmøtet må handle om mennesker

Ekstremvær og klimarelaterte katastrofer har rammet 1,7 milliarder mennesker det siste tiåret.

– Det står om liv og helse. Klimatoppmøtet må ta innover seg at vi styrer mot en humanitær katastrofe, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

FNs klimatoppmøte COP27 samler verdens ledere for å finne løsninger på vår tids største utfordring: Klimakrisen. Klimaendringene gir ekstreme utslag som hete, tørke, styrtregn, flommer, skred og ras som allerede rammer mange millioner mennesker. Akkurat nå er 50 millioner mennesker rammet av ekstrem tørke på Afrikas horn, en tredel av Pakistan står under vann etter flom, mens Europa har hatt sin varmeste sommer på 500 år. Det siste tiåret er 1,7 milliarder mennesker rammet av ekstremvær og klimarelaterte katastrofer, viser World Disasters Report fra Røde Kors-forbundet (IFRC). 

En mann står i et hus menn vann opp til halsen mens han bærer to boller over hodet
Flommen som rammet Pakistan i 2022 er den største på over ti år. Hele 33 millioner mennesker ble rammet, og flere millioner måtte flykte fra hjemmene sine. Ekstreme monsunregn kommer stadig oftere som følge av klimaendringene. (Foto: Pakistan Røde Halvmåne)

– Dersom verden ikke lykkes med å stanse utslippene av klimagasser innen 2050, står minst 200 millioner mennesker i fare for å trenge akutt, internasjonal nødhjelp hvert år på grunn av klimarelaterte katastrofer i, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

– Årets klimatoppmøte må sikre at vi hindrer de humanitære konsekvensene av klimakrisen i å vokse seg uhåndterlig store.

Anne Bergh, Generalsekretær i Norges Røde Kors

Bergh deltar sammen med Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen på FN-toppmøtet i Egypt for å legge press på verdens ledere om å sikre solide utslippskutt, og trappe opp innsatsen for dem som rammes hardest av ekstremvær og katastrofer.

Portrettbilde av generalsekretær
Generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh.

– Røde Kors engasjerer seg sterkt for at klimagassutslipp må kuttes raskt og at fattige land må få hjelp til å leve i den nye klimavirkeligheten. De som allerede er mest sårbare, rammes også hardest når klimarelaterte katastrofer skjer, sier Anne Bergh.

Røde Kors har 5 krav til klimatoppmøtet som nå pågår:

  • Raske og solide kutt i klimagassutslipp, for å hindre at de humanitære konsekvensene av klimakrisen blir enda verre.
  • Beredskap og klimatilpasning i alle land må styrkes for å redusere risikoen for at klimarelaterte hendelser utvikler seg til katastrofer. Det gjelder også land som er rammet av krig og konflikt.
  • Hjelp og beskyttelse av de mest sårbare menneskene og lokalsamfunnene som rammes hardest av klimakrisen må prioriteres. Hjelpen må sendes dit den trengs mest, ikke bare der det er lettest å gjennomføre tiltak.
  • Lokalsamfunn må få medbestemmelse i klimatilpasning og tilgang til finansiering av prosjekter som er lokalt forankret.
  • Økonomisk erstatning av tap og skade som følger av klimakrisen må sikres og de som er hardest rammet må få tilgang til pengene.

– FN har advart mot konsekvensene av klimaendringene i 30 år. Nå ser vi at vi kan styre mot en global oppvarming på over 2 grader dersom vi i fellesskap ikke trapper opp den faktiske innsatsen for å kutte klimagassutslipp. En så dramatisk oppvarming vil føre til at mange millioner mennesker blir fratatt muligheten til å leve der de nå bor, dyrke mat og sikre et levebrød. Vi må gjøre hva vi kan for at vi ikke kommer dit, sier Anne Bergh.