Et barn dusjes i stamp Vis bildetekst
(Foto: ICRC)

Ny krise i Libanon

Den humanitære situasjonen i Libanon er kritisk nå når det på toppen av allerede eksisterende kriser har kommet kolerautbrudd i landet.

Krisene har stått i kø for Libanons innbyggere og flyktninger fra nabolandet Syria. På toppen av den økonomiske krisen som har preget landet i lang tid kommer nå kolerautbruddet som myndighetene erklærte i oktober. 

– Mange i Libanon mangler tilgang på rent vann, og det gjør at smitte, slik som for eksempel kolera, spres raskere, Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll som nylig besøkte Libanon.  

Utbruddet sprer seg 

Kolerautbruddet i landet har nå spredd seg til alle landets fylker og estimater sier at over 3.200 mennesker er smittet. Antallet vil trolig øke, og 18 mennesker er registrert omkommet som følge av kolera. 

– Situasjonen i Libanon er alvorlig. Kolera er i utgangspunktet enkelt å behandle, men landet har vært gjennom flere kriser som har etterlatt landet i en alvorlig sosioøkonomisk krise.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors i Norge

Røde Kors jobber nå for fullt for å hjelpe landets innbyggere, hvor en stadig større andel lever i fattigdom. Tre av fire libanesere lever nå i fattigdom og om lag 1,9 millioner libanesere trenger humanitær hjelp.  

Flere oppsøker gratis helsehjelp 

Røde Kors i Norge støtter blant annet mobile helseklinikker som gir tilgang til primærhelsetjenester for både syriske flyktninger og det stadig økende antallet libanesere. 

– Ved helseklinikkene i Libanon opplever de at stadig flere libanesere oppsøker det gratis helsetilbudet som tilbys her. De har rett og slett ikke råd til å betale for helsetjenester, eller transport for å komme seg til nærmeste helsetilbud. Det er en av konsekvensene av at stadig flere mennesker lever i fattigdom, sier Sveinsvoll. 

Tre mennesker inne i en mobil helseklinikk, satt opp i en container
I noen konteinere merket med store Røde Kors-merker har Libanon Røde Kors satt opp en helseklinikk like ved en leir i nærheten av Baalbek i Bekaa-dalen. Libanon Røde Kors har mobile helseklinikker mange steder i landet, som tilbyr gratis helsetjenester til mennesker i lokalsamfunn der behovene er spesielt store. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

I tillegg til å støtte mobile helseklinikker, jobber Røde Kors for å bedre tilgangen til rent vann, sanitær- og hygieneaktiviteter og folkehelse i områdene som har tatt imot mange flyktninger. 

De mobile helseklinikkene tilbyr gratis medisiner og behandling for akutte og kroniske sykdommer, oppfølging av gravide og ammende, henvisninger til sykehus, vaksinasjoner, obstetrikktjenester, pediatriske tjenester og psykososial støtte.