220111_KPH_christin-hume-unsplash Vis bildetekst
Stadig flere barn og unge tar kontakt med Kors på halsen, Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge under 18 år. Her kan de snakke med frivillige på chat, telefon og mail. (Foto: Christin Hume/Unsplash)

Nesten 20 prosent flere henvendelser til Kors på halsen i 2021

Selvmord og psykisk helse er temaene flest barn og unge har behov for å snakke om. I julen opplevde de frivillige i Kors på halsen at mange unge sliter med utfordringer knyttet til mat og kropp.

Bare i løpet av juleuka fikk Kors på halsen nesten tusen henvendelser fra barn og ungdom på chat, mail og telefon. Røde Kors opplever økt pågang sammenlignet med tidligere år. Stadig flere unge har behov for å snakke med noen om psykisk helse, familie og kropp og helse.  

Veldig mange snakker om spiseforstyrrelser og kroppsbilde eller kroppspress. Vi har hatt mange samtaler som dreier seg om utfordringer med mat, og spesielt de utfordringene som jula gir.

Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen.

Kors på halsen er Røde Kors’ samtaletilbud for barn og unge under 18 år. Frivillige i Kors på halsen svarer på spørsmål på å chat, telefon og mail. Tjenesten er åpen hver dag mellom klokken 14.00 og 22.00. På grunn av svært stor pågang under pandemien, er tilbudet blitt kraftig oppskalert med flere frivillige.

Komplekse utfordringer rundt spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser er et tema som har økt i antall henvendelser i 2021.  

Selv om selve spiseforstyrrelsen handler om mat, kropp og vekt er de underliggende årsakene ofte komplekse og knyttet til andre utfordringer. Gjennom pandemien ser vi en sammenheng med at når flere barn får det utfordrende på andre områder i livet, vil også andelen som utvikler en spiseforstyrrelse kunne øke.

201016_thor_inge_sveinsvoll_050(1)
– Veldig mange snakker om spiseforstyrrelser og kroppsbilde eller kroppspress. Vi har hatt mange samtaler som dreier seg om utfordringer med mat, og spesielt de utfordringene som jula gir, forteller Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen. (Foto: Olav Saltbones/Røde Kors)

– Dette ser vi også i samtalen på Kors på halsen, hvor andre tema som selvskading, overgrep, mobbing og andre relasjonelle utfordringer også dukker opp i disse samtalene. Flere av de som snakker med Kors på halsen om spiseforstyrrelser er allerede i behandling, mens andre gir uttrykk for ønske om behandling, og noen gir uttrykk for et ambivalent forhold til det å få behandling, sier Kongshaug.  

Selvmord største enkelttemaet 

Fortsatt er psykisk helse og selvmord det temaet som flest barn og unge tar opp med de frivillige. Andre temaer som har vært store i 2021 er relasjoner, helse, samt familie og hjem.  

Når nye tiltak iverksettes skaper det uro hos noen som kanskje har gjenopptatt hverdagen med både fritidsaktiviteter og det å være med venner. Tiltak gjør noen bekymret for at de blir isolert og sittende alene. Enkelte er også bekymret for skolegangen og hjemmeskolesituasjonen. De fleste ønsker å være på skolen og sammen med venner.

Nelli Kongshaug

Selv om pandemien har vært utfordrende for mange, er det andre som synes situasjonen har vært bra. Noen har kanskje endelig fått arbeidsro med skolearbeid, slipper å møte de som utsetter dem for mobbing og forteller at de opplever mer ro i hverdagen sammen med familie hvor foreldre er mer til stede og med færre aktiviteter de må delta på. Pandemien preger også hva slags temaer barn og unge tar opp med de frivillige.  

– Vi har sett at enkelte tema har gått ned under pandemien, som for eksempel forelskelse. Dette ser ut til å ta seg opp igjen. For de fleste unge har hverdagen normalisert seg, og relasjoner til jevnaldrende er tema flere snakker om nå.