En kvinne ser inn i kamera Vis bildetekst
(Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors)

Ny generalsekretær i Røde Kors

Anne Bergh har startet i jobben som ny generalsekretær i Røde Kors.

– Jeg gleder meg til jobben i Røde Kors og til å være med å utvikle Røde Kors sin samfunnsrolle videre. Jeg går til denne jobben med både ydmykhet og entusiasme, sier Anne Bergh.

Bergh har bakgrunn som leder fra internasjonalt arbeid i Folkehelseinstituttet og har erfaring og kompetanse med frivillighet fra tidligere arbeid i Røde Kors.

– Røde Kors trengs som talsperson og som humanitær kraft

– Vi opplever en utfordrende tid og en klimakrise med store humanitære konsekvenser. Da trenger vi et sterkt Røde Kors både hjemme og ute. En krig i Europa, som har vidtrekkende og dramatiske konsekvenser for mennesker i store deler av verden, har gjort behovet for Røde Kors tydelig. Røde Kors trengs som talsperson og som humanitær kraft, sier Bergh.

Bergh har en solid lederbakgrunn og mange års erfaring innen internasjonalt arbeid, folkehelse, humanitær rett, organisasjonsutvikling og strategiarbeid, inkludert ti år i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt og tretten år ved Folkehelseinstituttet i Oslo.

– Røde Kors er også en svært kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør, som bidrar til trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. Store hendelser som skredet i Gjerdrum, pandemien og krigen i Ukraina har på nytt vist verdien av den lokale frivillige beredskapsinnsatsen, sier Anne Bergh.