Økning i redningsoppdrag på kjente turistmål

De siste årene har det vært en økning i antall personer som begir seg ut på tur enn tidligere, og turene vi velger er gjerne mer krevende.

– Det legges mer til rette for friluftsliv og flere ønsker å nyte norsk natur, sier landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik.  

Dette har ført til en vesentlig økning av henteoppdrag for Røde Kors Hjelpekorps. På 15 år har antall henteoppdrag for hjelpekorpset nemlig firedoblet seg.  
 
– I år er det Jotunheimen som skiller seg ut med en økning i antall oppdrag og skader, sier Løvik. 

Landsrådslederen forteller også at hjelpekorpset opplever at folk hyppigere ringer nødetatene om et uhell oppstår. 

Sjekk Fjellvettreglene før turen 

Det er viktig å kjenne til Fjellvettreglene før man legger ut på tur, og riktig utstyr er noe man må prioritere å ha med seg. Varme klær, vann og ekstra mat er fint å ha med på tur, og kan være til god hjelp dersom den blir lenger enn planlagt. Det kan også være lurt å ha med en nødlader til mobilen, i tilfellet du skulle få behov for å komme i kontakt med noen. 

– Det at folk alltid har med seg mobiltelefon på tur, gjør arbeidet enklere for redningstjenesten. Man kan ringe 112 og fortelle hvor man er, eller så kan signalene spores. Flere ganger har dette gjort at mennesker er blitt funnet tidligere, sier landsrådsleder Kjersti Løvik. 

Kjekt å vite er at selv når mobilen viser null dekning kan den fortsatt ringe 112 - så lenge en av landets operatører har dekning i området. For å ringe til 112 utenfor det mobilnettet en er kunde i, må en enten ta ut SIM-kortet, eller slå av og på telefonen og ringe 112 før en taster PIN-koden.  

Mobiltelefon kan altså være et nyttig hjelpemiddel, og i tillegg har den GPS og kart. Men husk at man ikke alltid kan stole på mobilen i alle situasjoner. Får du ikke dekning, gå etter hjelp eller forsøk å varsle på annen måte.  

– Last ned en kartapp på telefonen, og lær deg å bruke den før du går ut på tur. Det er god beredskap. Og sist, men ikke minst - tilpass turen etter evne og forhold, sier Løvik.