Tegning av en gutt som holder ansiktet i hendene sine Vis bildetekst
(Illustrasjon: Esra Røise)

Slik opplever ungdom å vokse opp i fattige familier i Norge

Tomt kjøleskap hjemme, tom mage på skolen og penger som ikke strekker til fritidsaktiviteter eller skoleaktivitet. Det er noe av det ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd opplever i dag.

Hvert eneste år møter Røde Kors over 120.000 barn og unge gjennom ulike aktiviteter over hele Norge. Mange av aktivitetene er spesielt rettet mot barn og ungdom som vokser opp i fattigdom. For første gang har Røde Kors kartlagt hvordan ungdommene selv opplever å vokse opp i familier med svært dårlig råd.

– Det gjør et sterkt inntrykk når vi møter barn som ikke får varme måltider hjemme, som ikke har matpakke på skolen og som vet at det ikke er penger til å dekke kostnadene til utstyr eller kontingenter for fritidsaktiviteter.

Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

Resultatene er nedslående: Det er store forskjeller mellom barn og unges muligheter på skolen og fritidsarenaer, avhengig av familiens økonomi. Rapporten avdekker hvordan det er å være fattig. Det er svært vanskelig i et rikt land som Norge – men for barn er det enda verre enn for voksne.

Tegning av jenter som er på ballettrening. En av jentene har på seg vanlige klær istedenfor ballettøy.
(Illustrasjon: Esra Røise)

Les rapporten "Når barn må være voksne"!

Skam og utenforskap

Mange kjenner på skam og utenforskap i ung alder. Barn i fattige familier har gjerne trippelskift i hverdagen: Ekstrajobb ved siden av skolen for å spe på familieøkonomien, ekstrajobb hjemme for å hjelpe til med småsøsken eller fungere som navigatør inn i offentlig hjelpeapparat – i tillegg til å skulle være et barn på skolen.  

Noe av det ungdommene forteller er: 

  • 1 av 6 sier at de ofte var sultne på skolen 
  • 4 av 10 barn som vokser opp i fattigdom, sier de gruer seg til å gå på skolen 
  • Skildringene viser gjennomgående en barndom preget av voksne bekymringer 
  • Mange opplever å ikke få være med på skoleutflukter på grunn av familiens økonomi 
  • 1 av 5 har latt være å delta i én eller flere fritidsaktiviteter fordi familien ikke hadde råd 

Tredobling i henvendelser om mat 

Det siste året har vi i Norge sett en betydelig nedgang i husholdningenes økonomiske trygghet (SIFO, 2022). Koronakrisen er blitt erstattet av en ny krise – dyrtiden. Ifølge SSB har husholdningene i snitt fått 18 000 kroner mindre å rutte med i 2022. De som er spesielt rammet, er de som har aller minst fra før.  

– Det finnes barn som legger seg sultne – også her i Norge. Nå som den økonomiske situasjonen har vært krevende lenge, er det flere som faller utenfor. Barn blir skadelidende som følge av dette. Røde Kors frykter at vi bare er i startfasen av en sosial krise.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Ungdomshuset Fellesverket i Trondheim forteller i vinter om en tredobling i antall henvendelser knyttet til mat. Barnas Røde Kors opplever stadig oftere at barn mangler skikkelig yttertøy når de skal delta på uteaktiviteter. Flere ganger har aktivitetsledere rapportert om barn som har besvimt i ulike aktiviteter fordi de ikke har spist.  

– Det gjør et sterkt inntrykk når vi møter barn som ikke får varme måltider hjemme, som ikke har matpakke på skolen og som vet at det ikke er penger til å dekke kostnadene til utstyr eller kontingenter for fritidsaktiviteter, sier Bergh. 

Kjenner på kroppen at velferdssamfunnet ikke fungerer 

I den nye rapporten «Når barn må være voksne» har Røde Kors snakket med unge mennesker som selv har opplevd å vokse opp i en familie hvor pengene ikke strekker til. De snakker om skole, fritidsaktiviteter og hvordan oppveksten har påvirket valg de har tatt når det gjelder utdanning og arbeidsliv. Det var ikke penger hjemme til å betale for medlemskap, utstyr, bussbilletter eller treningsavgifter.  

115.000 barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Andelen har økt dramatisk de siste 20 årene. Bak tallene finner vi store, humanitære utfordringer. 

– Dette er en utvikling vi som samfunn ikke kan godt. Historiene ungdommene vi har snakket med gir et annet bilde av Norge enn vi er vant med. De har kjent på kroppen når velferdssystemet ikke fungerer, når skolen forsterker ulikhet i stedet for å legge til rette for like muligheter og utvikling. De forteller om en barndom med voksne bekymringer knyttet til økonomi som de bærer med seg videre, sier Bergh.  

– Dette er barn som ikke går i bursdagsselskaper fordi det er forventet at de har med gave. De reiser ikke med foreldrene på ferieturer. De ønsker seg grunnleggende ting som vinterjakker og varme sokker til jul. Fattigdom skaper utenforskap, en usynlig skillevegg til det samfunnet andre lever i, forteller Bergh videre.   

Dette mener Røde Kors må gjøres: 

  • Barnetrygden må økes for alle barn.  
  • Barnas behov må sikres i vurderingen av sosialhjelp. 
  • Barn og unge må ha gratis sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter tilgjengelige. Alle barn og unge må ha tilgang til minst én gratis frititidsaktivitet.