Oversikt over et boligområde med enkle hus og oversvømte gater Vis bildetekst
Landsbyen Cacau Pirêra I Brasil ligger ved elven Negro som har gått over sine bredder. (Foto: Marcio James/WWF)

Klimakrisen tar liv over hele verden

De siste 20 årene har antall klimakatastrofer økt med 40 prosent og klimakrisen tar liv over hele verden. Millioner av menneskeliv og deres livsgrunnlag kan beskyttes ved å gi mer plass til naturen.

En ny rapport fra Røde Kors og WWF viser at enkle tiltak kan begrense omfang og styrke av farer som flom, stormflo og skred. 

Akkurat nå er flere hundre millioner mennesker rammet av ekstreme hetebølger i Sør-Europa, India, Pakistan og deler av USA. I Øst-Afrika er det dramatisk tørke, mens Bangladesh er rammet av flom.

Klimarelaterte dødfall øker når natur ødelegges

Den nye rapporten “Working with Nature to Protect People: How Nature-based Solutions Reduce Climate Change and Weather-Related Disasters” fra WWF Verdens naturfond og Røde Kors, viser at faren for klimarelaterte dødsfall øker når natur og grønne lunger ødelegges.

– Denne rapporten dokumenterer hvordan vi kan beskytte millioner av menneskeliv gjennom å ta vare på natur. Det kan handle om å plante vegetasjon for å forebygge skred og ras samt hindre tap av jord, eller å beskytte mangroveskog og korallrev som fungerer som naturlig storm- og flomforsvar. Det kan også handle om å ta vare på grønne lunger som parker og skogholt.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
To menn ror en båt der det tidligere har vært en vei.
(Foto: Marco James/WWF)

De som har minst rammes hardest

91 prosent av dødsfallene knyttet til klimakatastrofer mellom 1970 til 2019 skjedde i utviklingsland. Bare i fjor måtte nesten 24 millioner mennesker flykte fra sine hjem på grunn av værrelaterte hendelser.

– Klimakrisen rammer dem som allerede har minst, hardest. Gjennom å ta vare på natur, kan vi sikre at folk får bli i hjemmene sine, at barn får fortsette på skolen og at det er tilgang på mat og vann.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Natur og grøntområder beskytter både mot tørke og flom. I den tørkerammede flyktningleiren Dadaab i Kenya har restaurering av natur gitt langt mer skog. Det beskytter lokalbefolkningen mot sand og vind, reduserer tapet av avlinger og husdyr og har ført til at ville dyr kan vende tilbake.

Tre personer står i en hage som er dekket av en telduk.
I Kenya har Røde Kors etablert flere hager som gir lokalbefolkningen et levebrød, og sørger for mat til de ansatte. (Foto: Beniot Matsha Carpentier/IFRC)

I Colombo på Sri Lanka har tiltak for å verne våtmark bidratt til at 2,5 millioner mennesker har fått bedre beskyttelse mot flom, viser noen av eksemplene i rapporten.

Nytt partnerskap for mennesker og natur

– Altfor lenge har humanitære organisasjoner og miljøorganisasjoner jobbet hver for seg. Vi tror vi får til bedre resultater om vi jobber sammen og er stolte av dette partnerskapet. For vi har det samme målet: Sikre en trygg framtid for alle på planeten vi bor på, sier Andaur i WWF.

Røde Kors jobber allerede i mange land med naturbaserte løsninger som treplanting i flomområder i Vietnam, grønne lunger i flyktningleirer i Kenya og bevaring av kystområder i Karibia.

EN kvinne og en mann setter planter i jorda.
Tsunamien i den Indiske hav i 2004 førte til store ødeleggelser langs kystlinjen i den nordre delen av Sumatra. Indonesisk Røde Kors jobber med lokalsamfunnet for å plante ny mangroveskog. Tusenvis av mangrover er plantet. (Foto: Mikko Vähäniitty / Finnish Red Cross / Field Communications Unit)

– Med WWFs kunnskap om natur og Røde Kors’ kunnskap om humanitære behov, blir disse tiltakene enda bedre. Her i Norge ønsker begge organisasjoner å bidra til regjeringens arbeid med ny klimatilpasningsstrategi slik at både natur og mennesker ivaretas, sier Apeland i Røde Kors.

Må gjøres mer også i Norge

De menneskeskapte endringene i klimaet fører med seg ekstreme værutslag som styrtregn, tørke og flom. Det kan gå hardt utover bygninger, infrastruktur – og mennesker. Det gjelder også i Norge. 

Også her hjemme bør myndighetene gjøre mer for å beskytte mennesker og lokalsamfunn mot livsfare, økonomiske tap og skader på hus og hjem, mener WWF og Røde Kors. For å dempe skadevirkningene av økte klimaendringer, ber organisasjonene norske myndigheter øke innsatsen for å bevare og restaurere natur:

  • Myr og våtmarker bidrar til å begrense flom under kraftige regnskyll.
  • Vegetasjon i bratte lier og skråninger bidrar til rassikring.
  • Grønne lunger reduserer fare for liv og helse under hetebølger.

– For å få til dette, må arealplanlegging, klimatilpasning, miljøtiltak og beredskap ses i sammenheng. Klimakrisen er her nå. Hvis vi skal sikre trygge og robuste lokalsamfunn, må vi spille på lag med naturen, sier Apeland.