Et klasserom med madrasser, klær og andre private eiendeler. Vis bildetekst
Siden krigen eskalerte i Ukraina har flere skoler blitt brukt som tilfluktsrom. Her er et klasserom i Lviv hvor mange har søkt tilflukt. (Foto: Ville Palonen / Finnish Red Cross)

Utrygg skolestart for barn i Ukraina

Første september er første skoledag i Ukraina. Av Ukrainas 5,7 millioner barn i skolealder vil mange gå glipp av skolestart.

Enten fordi skolen er ødelagt eller for farlig å dra til eller fordi foreldre ikke våger å sende barna av gårde.

Flere hundre skoler er ødelagt og det er registrert angrep og ødeleggelser på over 2.400 skoler og utdanningsinstitusjoner siden krigen eskalerte 24. februar. En av ti skoler er helt ødelagt. Spesielt områdene øst i landet er hardt rammet.

To små jenter sitter ved et bord og skriver. En mann står i bakgrunnen.
Røde Kors Ungarn driver et utdanningsprogram for barn fra Ukraina i alderen 0-16 år i den lille landsbyen Csermajor. To av dem er Mirella og Klaudia. De deltar på et forberedende skoleprogram før de skal starte på skole i Ungarn. Læreren László Nagy står i bakgrunnen. (Foto: Brynja Dögg Friðriksdóttir / IFRC)

5,7 millioner skolebarn rammet av konflikten

– Barn og ungdom her har allerede levd med krig og konflikt i over åtte år. Ved å miste retten til god utdanning år etter år, kanskje gjennom en hel oppvekst, er de blant dem som betaler den høyeste prisen for krigens konsekvenser, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver for Europa i Røde Kors.

5,7 millioner barn i skolealder er rammet av konflikten. De færreste skolene har bomberom eller regnes som sikre til å kunne gjenåpne.

En gang på en skole. På en vegg er det malt et tre.
Flere skoler vil stå tomme til tross for skolestart. Mange barn vil gå glipp av viktig undervisning. (Foto: Ville Palonen/IFRC)

– I noen områder vil skolen være digital, men i øst der kamphandlinger pågår for fullt, er det mange som ikke har får noe skoletilbud. Uten internett, utstyr og elektrisitet blir det heller ingen digital undervisning, sier Tønnessen-Krokan.

Men også i vest vil mange foreldre holde barna sine hjemme av frykt for hva som kan skje. 

En av fem familier trenger mental helsehjelp

Skolen i Ukraina er et ankerfeste og møteplass i mange lokalsamfunn i Ukraina og mye mer enn et læringssted.

– Mer enn noen gang trenger barna i Ukraina et trygt miljø for lek og læring. Skolen er et sted der vonde opplevelser og traumer kan fanges opp og bearbeides. På skolen får også barna tilgang på livreddende informasjon om for eksempel minefare og førstehjelp. Skolegang gir også barna en følelse av normalitet i det som ellers kan oppleves kaotisk rundt dem. Derfor er skolegang en forutsetting for å beskytte barna og hjelpe dem med å tåle krisen de står i, sier Tønnessen-Krokan.

Hjemmeskole tryggest

Tønnessen-Krokan besøkte i forrige uke Ukraina og Røde Kors sine helseprosjekter i landet.

– Jeg møtte en 2-barnsmor som hadde flyktet fra Donetsk. Barna på 7 og 13 år skal nå ha hjemmeskole. «Det er tryggest», sa hun.

Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver for Europa i Røde Kors.

Røde Kors har de siste årene blant annet sikret skoler og skoleveier, og forbedret vann og sanitær i skolebygg. Skoler skal beskyttes i væpnede konflikter ifølge internasjonal humanitær rett.