Portrettbilde av den nye lederen for landsråd omsorg, Marte Eika. Vis bildetekst
Marte Eika er den nye lederen for Landsråd Omsorg. Foto: Katrine Holland.

Ny leder for Landsråd Omsorg

I oktober ble Marte Eika fra Oppland Røde Kors valgt til ny leder for Landsråd Omsorg. Hun har lang fartstid i Røde Kors og mange års erfaring fra ulike verv og aktiviteter.

Å bli valgt til leder for Landsråd Omsorg er en stor tillitserklæring som har fylt Marte med glede og stolthet. Det er ingen tvil om at hun har en solid og relevant bakgrunn for det nye vervet hun nå tar fatt på.

– Ambisjonen min de neste tre årene er å fylle vervet på den beste måten jeg kan. Jeg ser fram til en innholdsrik og spennende periode, hvor vi skal jobbe for å styrke og utvikle Røde Kors-aktivitetene i en tid der mange trenger oss, forteller Marte.

Lang fartstid i Røde Kors

Marte begynte som flyktningguide i Røde Kors for omtrent 17 år siden og ble senere aktivitetsleder for migrasjonsaktivitetene i Nordre Land. Her har hun fortsatt en rolle som nestleder og er med som besøksvenn. I tillegg leder hun en egen kvinnegruppe sammen med andre Røde Kors-frivillige. I 15 år var hun også med i distriktsrådet i Oppland Røde Kors, hvorav ti år av disse som leder. Marte har også vært aktiv som kursholder, i ettersamtalegruppa og i Ferie for alle. I sistnevnte er hun fortsatt med som ferieleder.

– Frem til nå har jeg vært med 26 ganger og gleder meg til nye opphold i 2024. Det å være med sammen med andre flotte frivillige å gi familier gode ferieopplevelser er noe som gjør meg både glad og ydmyk, sier Marte.

Det nye landsrådet

I tillegg til Marte består det nye landsrådet av seks faste medlemmer: Kirsti Tørbakken (nestleder), Anne Sofie Grønn (medlem), Turid Fossem (medlem), Christian Dag Nilsen (medlem), Magni Ane Tomren (medlem) og Odd Kåre Z. Falmyr (medlem). Rådet har også to varamedlemmer: Mari-Ann Helliksen og Vigdis Sand Torvanger.  

Gruppebilde av alle de 10 medlemmene av det nye landsrådet.
Hele det nye landsrådet var samlet til sitt første møte i november. Foto: Katrine Holland.

Marte snakker varmt om det nye landsrådet og forteller at det er en fin gjeng med god og blandet kompetanse. Hun synes dette er positivt, fordi de kan utfylle hverandre bedre og spille hverandre gode. Det neste landsrådsmøtet blir avholdt i slutten av januar. Her skal de blant annet vedta hvordan landsrådet skal fordele oppgaver fremover og hvordan distriktene skal følges opp.  

– Jeg har stor tro på at vi sammen skal klare å gjøre en god jobb for Røde Kors Omsorg og for de ulike omsorgsaktivitetene de neste tre årene. Nå i startfasen er det først og fremst viktig å finne ut av hvordan vi skal løse oppgavene vi er satt til på best mulig måte, forteller Marte.

Mye viktig arbeid

Det første landsrådsmøtet for det nye landsrådet ble avholdt i midten av november, med flere orienteringssaker fra nasjonalkontoret om organisasjon og organisering. De har også hatt et møte med distriktsrådene, hvor temaet var nytt hovedprogram (HOP) etter landsmøtet. I tiden frem mot jul vil det foregå mye god aktivitet lokalt og Marte forteller at de ser et økt behov for omsorgsaktiviteter.

– Med dyrtid-situasjonen som preger samfunnet akkurat nå, er det mye som tyder på den frivillige innsatsen og engasjementet i organisasjoner som Røde Kors er viktigere enn på lenge.

Den siste helgen i januar samles landsrådet igjen til et nytt landsrådsmøte. Her skal de blant annet bruke tid på å bli bedre kjent med hverandre. Marte forteller at retning framover går ut på å styrke målene fra det nye hovedprogrammet (HOP) og handlingsprogram (HAP) for 2024.

– Vi ser at målgruppene i våre aktiviteter blir stadig flere. For å kunne opprettholde et godt tilbud trenger vi både nye frivillige og ikke minst, å ta vare på de vi har. Her tror jeg det trengs en god utnytting av de frivillige som vil være med på Røde Kors-aktiviteter. I tillegg må vi jobbe godt for å synliggjøre de utfordringene som finnes i samfunnet og hva vi i Røde Kors kan bidra med, sier hun.

Godt samarbeid blir viktig

I løpet av den neste tre neste årene skal det nye landsrådet jobbe mot fire viktige samfunnsmål, som ble vedtatt av Landsmøtet 2023. For å lykkes med dette er Marte opptatt av å jobbe sammen, kommunisere godt og se de mulighetene som finnes. Hun ser frem til et nytt år med nye muligheter og gleder seg til oppgavene som venter i det nye landsrådet!

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle Røde Kors-frivillige for den viktige innsatsen som gjøres i det daglige, spesielt nå i tiden frem mot jul. Det er til stor glede og hjelp for mange! Jeg ønsker dere en riktig god og fredfull jul, avslutter Marte.