Et lite barn kikker ut gjennom noen tepper som er hengt opp. Vis bildetekst
Land som er rammet av krig og konflikt rammes ekstra hardt av klimakrisen. I Syria fører konsekvensene av krigen som har vart i over 12 år, og klimarelaterte naturhendelser som tørke og ekstreme vintre, til en enormt krevende situasjon for allerede overbelastede lokalsamfunn. (Foto: Syrian Arab Red Crescent)

– Millioner av menneskers liv og helse står i fare

Det haster å sikre robuste helsetjenester og finansiering av klimatiltak i land preget av konflikt. Røde Kors mener Norge må være pådriver under klimatoppmøtet COP28 i Dubai.

– Klimakrisen utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten, og Norge og andre vestlige land har et ekstra ansvar for å bidra til at flest mulig land er forberedt på enda større endringer av levevilkårene.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Bergh deltar på klimatoppmøtet COP28, som en del av Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen sin delegasjon. Røde Kors-forbundet (IFRC) har som mål å beskytte 500 millioner mennesker i de 100 mest klimasårbare landene, gjennom støtte til nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger.

Klimaendringene vil årlig bidra til minst 250 000 dødsfall

– Det Røde Kors kan gjøre utover nødhjelpsinnsats når naturkatastrofene først har inntruffet, er å bidra til å styrke motstandskraften og evnen til å takle krisene i de mest utsatte områdene, sier Bergh.

En kvinne i Somaliland sitter med et barn på fanget
Mamma Amran Hassan (30) og hennes datter Mustelife Abdi (2) besøker en av de mobile helseklinikkene i Somaliland. "Jeg kom hit datteren min er syk. I tillegg er jeg gravid, så jeg vil gjerne sjekke om alt er bra. Det er så mange utfordringer på grunn av tørken, fordi vi har mistet husdyrene våre. Resten av dyrene mine døde også da regnet kom. Regnet kom da dyrene var veldig sårbare. Vi har verken tilgang til mat eller vann". Røde Kors i Norge støtter mobile helsesteam i Somaliland, som gir grunnleggende helsetjenester og medisiner til mennesker i områder der det ikke er andre helsetjenester og langt unna alternativer. (Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors i Norge)

Klimakrisen medfører mange nye utfordringer for menneskeheten. Mellom 2030 og 2050 er det ventet at klimaendringene årlig vil bidra til minst 250 000 dødsfall knyttet til helseproblemer alene som følge av feilernæring, malaria, diare og hetebølge.

– I klimadiskusjonen handler mye om tall, men dette dreier seg først og fremst om millioner av mennesker som på grunn av klimaendringene akkurat nå ikke får nok mat og drikke eller tilgang til helsetjenester. Mens verdens ledere diskuterer, dør barn og voksne på grunn av dramatiske vær- og klimaendringer i sine nærmiljø.

Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

Klimafond prioriterer ikke land som rammes hardest

Nylig avdekket en rapport fra Norges Røde Kors og ICRC at av 21,3 milliarder dollar som til nå er utbetalt av internasjonale klimafond globalt, har kun 20,6 millioner dollar gått til Jemen, Irak og Syria. Dette på tross av at de er blant landene som er hardest rammet av klimakrisen. 

En mann fra Irak Røde Halvmåne tar munnbind på en liten jente i en sandstorm.
Dette bildet er helt uredigert, og viser hvordan en sandstorm kan se ut. I 2022 ble Irak på to måneder rammet av ni kraftige sandstormer. Tusenvis av mennesker trengte helsehjelp og -råd. Sandstormene førte til at offentlige tjenester som skoler og flyplasser måtte stenge ned. Frivillige fra Irak Røde Halvmåne ga helsehjelp, råd og delte ut munnbind. Studier viser at klimakrisen fører til flere sandstormer. Dårlig luftkvalitet kan føre til asma og andre luftveissykdommer – spesielt for sårbare grupper og personer med andre helseproblemer. (Foto: Iraqi Red Crescent Society)

Ingen av klodens 30 mest sårbare land er blant de 30 landene som mottar mest tilpasningsmidler per innbygger. Stater med mulighet til det, som Norge, må betydelig oppskalere finansieringen for å gjøre de mest sårbare samfunnene i stand til å tilpasse seg klimakrisen de allerede står midt oppe i.

– Det er ikke lenger nok å rope varsku; nå må alle med makt og innflytelse som møtes på klimatoppmøtet i Dubai sette handling bak ordene og sørge for solid finansiering av livreddende klimatiltak. Denne innsatsen trenger vi nå. Det kan ikke vente, sier generalsekretæren.