Anne Bergh innleder ved fremleggelsen av Folkehelsemeldinga i dag. Vis bildetekst
Anne Bergh innleder ved fremleggelsen av Folkehelsemeldinga i dag. Foto: Øistein Mjærum/Røde Kors

Fattigdom er en trussel mot folkehelsen

Fattigdom er i ferd med å bli en av våre største helseutfordringer. Røde Kors mener det er på tide at det nå prioriteres tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller.

– Det er et dobbelt lag av urettferdighet som treffer mennesker med dårlig råd. De økte prisene treffer lommeboka hardt, og kan gi dårligere helse. Derfor er vi glade for at folkehelsemeldingen som ble lagt frem i dag fokuserer på utjevning av sosiale forskjeller, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors. 

Frivillighet er en sentral del av meldingen. Gjennom Røde Kors’ aktiviteter ser vi hvordan alt fra sosiale medier til fattigdomsutfordringer påvirker unges liv. I tillegg vet vi at det blir stadig flere eldre. De er lenger friske enn tidligere, men mange vil også trenge hjelp.

Frivilligheten er reseptfri folkehelse  

De som har dårligst helse, og har minst ressurser også får mulighet til likeverdig helse. Det haster å igangsette konkrete tiltak for disse gruppene, og Røde Kors forventer at det følger ressurser med meldingen.  Folkehelsemeldingen viser tydelig at det å fremme god folkehelse krever et lag, et godt samspill mellom det offentlige og frivilligheten. God tilrettelegging for frivilligheten er god folkehelsepolitikk.

– Å bidra med frivillig arbeid er også folkehelsefremmende i seg selv. Nettopp derfor er det avgjørende å gjøre det enkelt å bidra i besøkstjenesten, fotballen, skolekorpset, på ungdomsklubben eller seniorsenteret.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Forebygging avgjørende  

– Ensomhet er i ferd med å bli et kritisk folkehelseproblem som rammer de unge og de eldste av oss spesielt hardt. Når vi vet at en kronisk opplevelse av ensomhet er helseskadelig, er forebygging av ensomhet avgjørende helsefremmende arbeid, sier Bergh.

Når vi nå går inn i påskeuka, kan det være en vanskelig tid for mange. Høytider kan være krevende, spesielt om man kjenner på ensomhet og utenforskap.  Aktivitetsnivået i samfunnet går ned, og høytider kan minne oss på savn etter venner og familie. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når "alle andre" har sine fellestradisjoner og er sammen. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og til stede overfor medmennesker nå i påskehøytiden.