Mennesker på vei oppover fjellet med ski på beina. Vis bildetekst
Arkivbilde fra øvelse i Lyngen. Foto: Røde Kors

Fortsatt skredfare: – Gamle skispor er ikke garanti for trygg ferdsel

Røde Kors minner om at værforholdene endrer seg raskt i påskesola og ber turfolket være oppmerksomme på faretegn på snøskred.

I store deler av landet er det nå fare for våte løssnøskred. Faren for å utløse skred vil øke utover dagen når sola varmer. Flere steder er det også en risiko for å utløse flakskred i høyden.  

– Det kan derfor være fornuftig å starte skiturer i bratt terreng litt tidlig på dagen, og komme seg ned før skredfaren øker for mye.

Tormod Eldholm, leder for ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps.

Gjør alltid egne vurdering på hvor det er trygt å ferdes på ski. 

– Gamle skispor er ingen garanti for at området er skredtrygt, sier Eldholm.  

Oppfordrer til å varsle om alle skred 

Eldholm oppforer alle til å varsle politiet dersom man skulle løse ut skred, selv om ingen blir tatt. Ved å varsle kan en unngå å sette i gang en unødvendig redningsaksjon.  

I hele landet er det nå moderat skredfare, med unntak av hele Troms og Svalbard som har betydelig skredfare i dag, skjærtorsdag. De aller fleste skredulykker hvor skiløpere er involvert skjer ved faregrad 2 og 3, som tilsvarer moderat eller betydelig skredfare.

Røde Kors oppfordrer alle som ferdes i områder med skredterreng til å fortsatt ta hensyn til skredfare selv om den nå er lavere enn tidligere i påsken i store deler av landet.  

 – Les hele skredvarselet på varsom.no før du går på tur i områder med bratte fjell og velg skitur utfra skredvarsel og egne skredkunnskaper. Skredvarselet oppdateres minst en gang per dag, oppfordrer Eldholm. 

Øv på bruk av skredutstyr – kan være med på å redde liv

Mange som går i bratt terreng har skaffet seg skredutstyr som spade, søkestang og skredsøker.   

– Dette utstyret og kameratredning er det som primært redder liv dersom noen i turfølge ditt blir tatt i skred. Men det krever også at du øver på å bruke utstyret, sier Eldholm.  

I påsken har man gjerne god tid på tur og dagene er lange og lyse.  

– Vi oppfordrer derfor alle som har slikt utstyr til å bruke litt tid i påsken på å øve på å bruke det. Dette kan være med å redde liv, sier Eldholm.