Røde Halvmåne-sykehus Al Quds på Gaza ikke lenger operativt

Søndag formiddag bekreftet Palestinsk Røde Halvmåne at sykehuset Al Quds i Gaza by ikke lenger er operativt på grunn av mangel på strøm og drivstoff til å drive generatorene.

Leger og sykepleiere prøver fortsatt å gi livreddende førstehjelp under umenneskelige forhold.

– Dette forverrer den helt håpløse helsesituasjonen på Gaza når et av de store sykehusene som fortsatt har vært i drift nå, ikke lenger kan yte livreddende helsehjelp til alle som trenger det. Vår søsterforening melder om forferdelige forhold med mange kritisk skadde som det nå nesten er umulig å redde når sykehuset i praksis er ute av drift, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.

Heller ikke mulig å få fram nødhjelp

I tillegg til mangel på strøm og drivstoff har det heller ikke vært mulig å få fram forsyninger av medisinsk nødhjelp til alle de skadde på grunn av de kraftige angrepene i området de siste dagene.

Al Quds sykehuset har vært et av de gjenværende sykehusene som har kunne tilby akutthjelp i Gaza by den siste uka etter at mange andre sykehus har vært ute av drift på grunn av angrepene. Sykehuset har flere hundre pasienter, pasienter og før helgen hadde 14000 har søkt tilflukt til sykehusets område. Det har vært angrep på bygninger svært tett på sykehuset de siste dagene.

– En helt ulevelig situasjon

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ba fredag kveld innstendig om respekt og beskyttelse av medisinske fasiliteter, pasienter og helsearbeidere i Gaza. Det siste døgnet har det vært rapportert om flere angrep som har berørt de få gjenværende sykehusene.

– Det er en helt ulevelig situasjon for alle kritisk skadde og andre som trenger hjelp på sykehuset, og det er mange skadde som det heller ikke har vært mulig å frakte til sykehuset. Det er avgjørende at sykehus, helsepersonell og ambulanser beskyttes og at medisinsk utstyr og annet livreddende nødhjelp når fram til alle skadde sivile som nå står i fare for å miste livet når et så viktig sykehus ikke lenger er operativt, sier Haldorsen.