GAza_til aktueltsak

Krigens regler: Ingen skal dø i en sykehusseng

Sykehus og helsearbeidere skal beskyttes etter folkeretten. De siste dagene har det vært eksplosjoner like ved Al Quds-sykehuset i Gaza by. – Sykehus må beskyttes og respekteres, sier Røde Kors.

Ifølge Palestinsk Røde Halvmåne som eier og driver Al Quds-sykehuset er det nå 14 000 mennesker som har søkt tilflukt der, i tillegg til 400 pasienter.

– Det er avgjørende å respektere og beskytte sykehus. Å respektere betyr særlig å ikke angripe. Å beskytte betyr også å legge til rette for at de kan opprettholde driften og ta imot pasienter.

Tobias Köhler, sjefsjurist for internasjonal humanitærrett, Røde Kors.

– Og sykehus må ikke brukes for militære formål som å utføre militære angrep fra, sier Tobias Köhler som er sjefsjurist for internasjonal humanitær rett i Røde Kors.  

Dramatisk for alle

Situasjonen på Gaza er dramatisk for alle som oppholder seg der. Sorg over de som er drept og frykt for hva som skjer videre preger alle. En av Røde Kors sine viktigste oppgaver er å minne partene i konflikten om sine forpliktelser etter folkeretten.

Bilde av skadet person på båre på Gaza
Frivillige fra Palestina Røde Halvmåne bistår sivile som har blitt rammet av krigshandlingene på Gaza. Foto: Palestina Røde Halvmåne.

– Beskyttelse av sårede, syke og helsetjenester er opprinnelsen til det vi i dag kaller krigens folkerett. Ingen skal bli angrepet i en sykehusseng. Sykehus skal være trygge steder. Deres avgjørende viktighet må tas i betraktning i krigføring av alle parter. De skal ikke brukes for militære formål. Konsekvensene et angrep får for syke og sårede må vektlegges tungt når beslutninger om angrep tas av militære ledere, sier Köhler.

Alle parter må beskytte sivile

Dersom sykehus skal evakueres, er det ikke alle som kan forlate dem. Det er rett og slett ikke mulig å flytte en del av de skadde, pasienter under intensivbehandling eller pasienter som har utfordringer med å bevege seg.

– Sivile er beskyttet av krigens regler selv om de bestemmer seg for ikke å evakuere. Røde Kors oppfordrer partene til å respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett, og til å ta alle praktisk mulige skritt for å hindre sivile fra ytterligere skade, sier Köhler.   

– Alle sider må utvise tilbakeholdenhet og beskytte sivile liv og sivil infrastruktur.

Tobias Köhler, Røde Kors

Røde Kors-bevegelsen er i Gaza gjennom Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) og Palestinsk Røde Halvmåne. Palestinsk Røde Halvmåne jobber med helsetjenester og er blant hovedaktørene på ambulansevirksomhet i Gaza.

De drifter to sykehus, en ambulansesentral med 26 ambulanser og 112 ambulansepersonell, førstehjelpere og annet helsepersonell. Palestinsk Røde Halvmåne har 5 000 frivillige på Gazastripen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har over 130 ansatte inne på Gazastripen, inkludert de 10 som ble sendt inn siste fredag, deriblant et kirurgisk team og andre nødhjelpseksperter.