Røyk stiger opp fra flyplassen i Sudans hovedstad Khartoum Vis bildetekst
De harde kampene i Sudans hovedstad Khartoum gjør det nesten umulig å bevege seg rundt i byen. Det gjør det nesten umulig p levere hjelp til de som er skadet, og vanskelig for helsepersonell å komme til og fra sykehusene. Foto: AFP

Helsetjenester kollapser i Sudan

Helsetjenestene i Sudan er i ferd med å kollapse fullstendig. Over 70 prosent av sykehusene i konfliktområdene er ute av drift, ambulanser kan ikke kjøre til sykehusene med pasienter og forsyninger.

Bare 23 av 82 sykehus er i drift, og noen av disse har kun kapasitet til å tilby førstehjelp. Stans i strøm- og vannforsyninger, og nesten tømte lagre av medisin og forbruksmateriell som bandasjer gjør det nærmest umulig å yte essensielle tjenester. 

– Sivile er fremdeles fanget i hjemmene sine uten tilgang til mat, rent vann og medisinsk behandling. Skadde og sårede kan ikke komme seg til sykehus, og døde som ligger i gatene kan ikke bli fjernet.

Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver i Røde Kors

Våpenhvile brutt 

Så langt har alle forsøk på å få i stand en våpenhvile feilet. Det seneste forsøket kollapset i morgentimene i dag. 

– Sivile er fremdeles fanget i hjemmene sine uten tilgang til mat, rent vann og medisinsk behandling. Skadde og sårede kan ikke komme seg til sykehus, og døde som ligger i gatene kan ikke bli fjernet, sier sier Ramon Olaf Broers, som er seniorrådgiver i Røde Kors. 

Frivillige fra Sudan Røde Halvmåne gir førstehjelp.
Flere tusen er skadd i kampene i Sudan. Frivillige fra Røde Halvmåne yter førstehjelp, evakuerer sårede og transporterer pasienter. Foto: Sudan Røde Halvmåne

Både i Khartoum og andre sudanske byer er det kraftig skuddveksling og eksplosjoner i tettbefolkede boligområder og nær sivil infrastruktur. Nesten 500 sivile er drept og over mer enn 4.000 er skadet til nå. Det er nå så farlig å bevege seg i byen at det er vanskelig for ansatte å faktisk komme til og fra sykehusene. 

Minst ti leger er drept så langt. Ifølge den sudanske legeforeningen er 14 sykehus blitt rammet av bombeangrep, og 19 har blitt tvunget til å evakuere. Også flere ambulanser har blitt angrepet, eller blitt hindret å passere veisperringer for å transportere pasienter eller hente forsyninger.  

Partene må følge internasjonal humanitær rett  

– Beskyttelse av sivile og sivil infrastruktur er ikke noe partene i konflikten kan velge å gjøre eller ikke gjøre. Dette er forpliktelser som også gjelder for ikke-statlige aktører.

Tobias Köhler, juridisk seniorrådgiver i Røde Kors

Ifølge internasjonal humanitær rett er partene blant annet også forpliktet til å beskytte syke og sårede, sikre trygg tilgang for humanitær hjelp, og riktig behandling av fanger. 

– Når krig utkjempes i byområder, kommer kampene tett på sivilbefolkningen og sivile bygninger og tjenester som sykehus, skoler og vannforsyning rammes ofte i enda større grad selv om de er i utgangspunktet er beskyttet mot angrep. Om strøm, vann eller elektrisitet slås ut, mister mennesker ofte også tilgang på livsviktige tjenester som helsehjelp, skolegang og tilgang til rent vann, sier Tobias Köhler, juridisk seniorrådgiver i Røde Kors.