Barn i flomvann i Pakistan. Vis bildetekst
Barn rammet av flommen i Pakistan i 2022. 33 millioner mennesker ble rammet av den verste flommen i landets historie. Foto: Pakistan Røde Halvmåne.

2024: Klimaendringene forverrer verdens helsekrise

Klimaendringene er den største humanitære trusselen verden står overfor. Røde Kors forventer at de fører til enorme konsekvenser på verdens helsesituasjon i 2024.

Det kommer fram i Røde Kors´ årlige rapport Humanitært utsyn. Rapporten peker på de viktigste humanitære utfordringene verden står overfor i året som kommer.

– Stadig hyppigere ekstremvær, som hetebølger, stormer og oversvømmelser, fører til store ødeleggelser. Utbrudd av epidemier vil føre til en økning i dødsfall og sykdom. Ødelagte avlinger og manglende eller urent drikkevann vil føre til at stadig flere blir underernært.

Kathrine Holden, analysesjef i Røde Kors.

Heten tar liv

– Klimaendringene påvirker helsen på flere måter, både direkte og indirekte. Heten er en av de dødeligste naturkatastrofene. Stadig flere mennesker lever i områder der temperaturen tidvis er for høy til at menneskekroppen kan fungere normalt. Det har vi også sett her i Europa, hvor hetebølgene i sommer tok flere tusen liv, og skapte enorme skogbranner, sier analysesjef Kathrine Holden i Røde Kors.

I tillegg undergraver klimaendringene mange av forutsetningene for god helse, som folks levebrød, tilgang til helsetjenester, likestilling og sosiale støttestrukturer, og kan føre til en økning i psykiske problemer. 

En mann står foran flere dye som er døde av tørke og hete.
Den verste tørken på flere tiår rammer nå Somaliland. Somalisk Røde Halvmåne gjør sammen med sine partnere det de kan for å hjelpe mennesker som sliter på grunn av tørken. Mange har mistet deler av eller hele buskapen sin og lever i en desperat situasjon. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Nesten halve verdens befolkning lever i områder som er svært utsatt for klimaendringer. Tropiske land med kyst, Sahel-beltet i Afrika og land med pågående konflikter, som Syria og Jemen, er spesielt sårbare.

Konfliktområder særlig sårbare

Landene som kommer verst ut, er sjelden rammet av klimaendringene alene. I land rammet av konflikt mister folk ofte tilgang til sykehus og helsetjenester, inkliudert nødvendige medisiner og offentlige helseprogrammer som for eksempel vaksinasjonskampanjer og mor-og barnhelse settes ut av spill.

– I konfliktområder er tilgangen til helsetjenester allerede begrenset. Disse landene er derfor ekstra sårbare for ekstremværhendelser siden de ofte ikke har nok ressurser til å opprettholde helsetjenester og infrastruktur til å møte disse utfordringene, med svært alvorlige konsekvenser for befolkningens helse, sier Holden. 

Les rapporten her.

Kvinne hjelper et barn som ligger på en seng med å drikke fra en kopp.
Røde Kors´ årlige rapport Humanitært utsyn peker på de viktigste humanitære utfordringene verden står overfor i året som kommer.