230620 BILDE TOPP IntRes Rap2

Internasjonale resultater i 2022

2022 bød på en rekke humanitære utfordringer i verden. Norges Røde Kors var på plass for mennesker rammet av konflikt, klimaendringer og pandemi, og bidro til at flere millioner fikk humanitær hjelp.

I en tid med mye usikkerhet har Norges Røde Kors, sammen med våre samarbeidspartnere i Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen, vært med på å utgjøre en forskjell i folks liv hver dag.

Den internasjonale resultatrapporten til Norges Røde Kors viser at vi var engasjert i humanitære kriser over hele verden i 2022. Sammen med våre partnere nådde vi over 2,8 millioner mennesker med helsetjenester i 2022. Fra mødreomsorg i Somaliland til flommen i Pakistan, har Norges Røde Kors forpliktet til å hjelpe mennesker i nød over hele verden.

Grafikk som viser hvor mange mennesker Røde Kors hjalp i 2022
v

Krigen i Ukraina, sultkrisen i Afrika og global oppvarming er bare noen av de store utfordringene hvor Norges Røde Kors har bidratt med humanitær hjelp.

Krigen i Ukraina

I 2022 eskalerte den internasjonale væpnede konflikten mellom Russland og Ukraina. Siden har mange millioner mennesker opplevd store lidelser og enorm skade. Mange har levd med fiendtligheter siden 2014.

En sykepleier måler blodtrykk poet mobilt helsesenter i Ukraina.
En sykepleier måler blodtrykk på et mobilt helsesenter drevet av Norges Røde Kors i Khmelnitsky i i Ukraina. Foto: Nora Sandberg

Konflikten har drevet 14 millioner mennesker på flukt - over 8 millioner av dem til land. I tillegg til omfattende forflytningene, har den væpnede konflikten forårsaket mange sivile dødsfall og skader, enorme lidelser, og ødeleggende skade på hjem, skoler, helsetjenester og annet essensiell infrastruktur.

Ung jente med gul topplue på flukt

Konflikten har også skapt ringvirkninger for humanitær bistand over hele kloden,  både direkte og indirekte. Krisen har ført til økte mat- og drivstoffpriser, en økning i ekstrem fattigdom, og forverret sult, konflikt og skjørhet i land som Somalia, Jemen og Afghanistan. Norges Røde Kors´ respons har vært betydelig. Vi har etablert mobile klinikker i Ukraina, støttet våre søsterorganisasjoner i Ukraina og nabolandene, og i Norge har lokale Røde Kors-avdelinger hjulpet flyktninger fra Ukraina til å tilpasse seg og integrere.

Sultkatastrofen i Afrika

Røde Kors har betegnet sultkrisen i Afrika som den mest alarmerende matkrisen i verden på flere tiår. FN anslår at rundt 146 millioner mennesker på kontinentet er berørt. Mest bekymringsfull er situasjonen på Afrikas Horn, hvor nærmere 50 millioner er hardt rammet, og Sahel-regionen hvor og ytterligere 30 millioner mangler mat.

Tapt inntekt, og inflasjon drevet av COVID 19-pandemien, samt konflikten i Ukraina har bidratt til at situasjoenn ble ytterligere forverret i 2022.

Før konflilkten eksporterte Russland og Ukraina over halvparten av verdens solsikkeolje, 18 prosent av alle byggavlinger og 13 prosent av verdens hvete. Bare uker etter at konflikten eskalerte, steg kornprisene med 12 prosent. 

Klima og helse

Over hele verden har Røde Kors-frivillige og ansatte erfart hvordan klimaendringer påvirker folks liv og helse. I 2022 omkom over 16.000 mennesker på grunn av hetebølgene i Europa. Flommen i Pakistan drepte nesten 1500 mennesker.

En mann gjeter kveget gjennom flomvann.
I regntiden oversvømmes store deler av Sør-Sudan. Men de siste tre årene har ikke flomvannet trukket seg tilbake. Det fører til sykdom for både mennesker og dyr, ødelagte avlinger og at det er nærmest umulig for folk å oppsøke helsehjelp. Foto: Truls Brekke/Røde Kors

Forskere spår at vektorbåren sykdommer som dengue, malaria og zika vil øke etter hvert som planeten overopphetes. Og det er ikke bare fysisk helse – traumet ved å miste sine kjære, levebrød og eiendeler har enorm psykiske helseeffekter.

I 2020 besluttet Norges Røde Kors å prioritere lokalsamfunn berørt av klimaendringene. Siden den gang har vi aktivt støttet innsats i klimarelaterte helsekriser, både med med økonomisk støtte og med delegater.

Noen av de klimarelaterte krisene vi responderte på var sultkrisen i Afrika, syklonen Ana som rammet Malawi, og flommene i Pakistan.

I tillegg støtter vi Røde Kors-bevegelsens katastroffond (DREF). I 2022 ga DREF tilskudd og lån til 157 forskjellige kriser i 91 land. Flom utgjorde en tredjedel av allerespons, en oppsiktsvekkende statistikk som illustrerer forholdet mellom klimaendringer og katastrofer.

I tillegg til målrettede tjenester, finansierer Norges Røde Kors også klimaforskning for bedre å forstå sammenhengen mellom helse og klimaforandringer.