Mange mennesker graver i ruiner Vis bildetekst
To kraftige jordskjelv rammet Herat i løpet av bare noen dager. Mange tusen er drept, og det er store nødkjelpsbehov. (Foto: Afghanistan Røde Halvmåne)

Afghanistan: Kritisk innsats for å redde jordskjelvofre

I løpet av en uke har det vestlige Afghanistan blitt rammet av tre kraftige jordskjelv. I tillegg ble området rammet av kraftige sandstormer som blåste bort telt og førte til stor skade.

Behovet for nødhjelp er enormt. Røde Kors i Norge bistår hjelpearbeidet med ni mobile helseklinikker i området, helsestasjon, nødhjelpsutstyr og nødhjelpseksperter i Herat

I helgen rammet en kraftig sandstorm det samme området. Telt ble blåst bort i stormen, som også rammet noen av Norges Røde Kors´ mobile helseklinikker. 

Flere telt ligger strødd ut over et stort område  etter sandstormen.
Svært mange hus er helt eller delvis ødelagt etter jordskjelvene, og mange har funnet tilhold i telt. En kraftig sandstorm rammet området, og blåste bort telt, eiendelen og nødhjelp. Foto: Norges Røde Kors

– Dette er en store naturkatastrofer som har rammet et stort område. Flere tusen mennesker er døde og rundt 10.000 skadd etter jordskjelvet. Behovet for både helsehjelp og annen nødhjelp er omfattende nå i akuttfasen. Samtidig vet vi at vinteren snart setter inn og gjør forholdene enda vanskeligere, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

To kraftige jordskjelv rammet Herat i det vestlige Afghanistanmed fire dagers mellomrom. Folk har også kjent mange mindre skjelv i dagene mellom.

Omfanget er foreløpig uklart, da det er vanskelig å få oversikt på grunn av alle skadene på infrastruktur. Kommunikasjonslinjer og veier er ødelagt.

– Når helseteamene våre kommer til de rammede landsbyene, finner de alt er fullstendig ødelagt. Hus er knust, ofte med beboere og dyr inne. Husene på landsbygda er som oftest bygget av adobe, som lett faller sammen. Folk er i sjokk, mange er traumatisert, sier Bergh.

Omfattende ødeleggelser

Jordskjelvet lørdag har ført til et omfattende redningsarbeid fra Afghanistan Røde Halvmåne, med støtte fra ressursene til Norges Røde Kors som allerede er i landet.

Hjelpearbeidere klargjør seg til innsats i de jordskjelvrammede områdene.
Norges Røde Kors har omdirigert ni mobile helseteam til jordskjelvområdet i Herat. Foto: Norges Røde Kors

Afghanistan Røde Halvmåne har sendt 16 mobile helseteam til jordskjelvområdet, for å hjelpe til med førstehjelpsinnsatsen. Norges Røde Kors støtter flere helseklinikker og mobile helseklinikker over hele Afghanistan og har nå flyttet ni av de mobile helseklinikkene inn i jordskjelvområdet, og klargjør ytterligere fem team.

Gir 7 millioner kroner

Det er store behov for førstehjelp, psykososial støtte, tak over hodet, vann, mat, hygieneartikler og annen nødhjelp. Onsdag annonserte regjeringen at de vil støtte Røde Kors´ innsats for de jordskjelvrammede med sju millioner kroner.

– Mange sover ute, i frykt for nye skjelv. Temperaturen har falt den siste tida, og det er kaldt om natten, ned mot frysepunktet. Varme klær, pledd, ovner og brennstoff vil derfor også være nødvendig, sier Bergh.

Nødhjelpsteam fra Afghansk Røde Halvmåne har besøkt de berørte landsbyene, startet opp redningsarbeidet og rapporterer om omfattende ødeleggelser.

– Vi bidrar med det vi klarer å få til av ressurser i dette området. Mange steder er vanskelig å nå fram til de som trenger hjelpen. De lokale sykehusene er overbelastet, og det er avgjørende å sikre god helsehjelp i denne kritiske fasen vi står i nå.

Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

​Mer nødhjelp fra Røde Kors er nå på vei. Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen er i ferd med å utløse midler fra katastrofefondet, som også støttes av norske myndigheter.

Afghanistan ble hardt rammet av flom i september, og av jordskjelv i vår, så mye nødhjelpslagrene er brukt. Butikker og markeder holder stengt i frykt for nye skjelv, så det er vanskelig å få tak i varer og utstyr. Nødhjelpsforsyninger blir derfor sendt til området for å deles ut så raskt som mulig.

Mobile helseklinikker

Røde Kors i Norge har et omfattende helsearbeid i landet, sammen med Afghanistan Røde Halvmåne.

Frivillige fra Afghanistan Røde Halvmåne ved en bil.
Frivillige fra Afghanistan Røde Halvmåne gjør alt de kan for å hjelpe etter jordskjelvet. Mobile helseklinikker er på plass i de rammede områdene slik at sårede får behandling. (Foto: Afghanistan Røde Halvmåne X/Twitter)

– En av våre mobile helseklinikker var i området da jordskjelvet rammet byen Herat og regionen rundt, og ytterligere fire mobile helseklinikker flyttes nå til området. Også en helsestasjon flyttes til Herat for å styrke kapasiteten. Nødhjelpsutstyr som tepper, telt og hygieneutstyr er på vei, og to av delegatene Røde Kors i Norge har i landet bistår nå i Herat, sier generalsekretæren.