EN folkemengde er samlet foran en sammenrast bygning. Vis bildetekst
(Foto: Syria Røde Halvmåne)

Trapper opp innsats for 300 000 i Syria rammet av jordskjelv

Røde Kors trapper opp innsatsen for å hjelpe de hardest rammede av jordskjelvet i Syria. – Hjelpearbeidet har pågått for fullt fra første stund, men nå trengs det en massiv nødhjelp.

Over 300 000 har mistet hjemmene sine og bor i midlertidige løsninger, 224 større bygninger har kollapset, og hele 468 skoler er berørt av skjelvet, viser nye anslag fra Syria Røde Halvmåne.

Syria Røde Halvmåne har jobbet kontinuerlig med å redde overlevende ut av bygninger og gitt helsehjelp og annen nødhjelp.  Skadde har blant annet blitt behandlet på de fem helsesentrene og på mobile helseklinikker støttet av Norges Røde Kors i området da skjelvet skjedde. Sykehusene i Aleppo, Homs og Damaskus, som også drives med norsk støtte, melder at pågangen av skadde som trenger operasjoner er overveldende, og at det er stort behov for forsyninger av medisinsk materiell.

Mannskap fra Røde Halvmåne står sammen med annet redningsmannskap foran en sammenrast bygning.
Syria Røde Halvmåne har 12239 frivillige og 5818 ansatte involvert i hjelpearbeidet. (Foto: Røde Halvmåne)

– Innsatsen øker nå til seks mobile helseklinikker, som vil bidra i to skift gjennom døgnet. Vi styrker også Syria Røde Halvmåne med helse- og vanninnsatsen på flere måter og sender ytterligere personell og utstyr, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors. Han var i Aleppo før jul for å følge opp helse- og vanninnsatsen i området.

Dette gjør Røde Kors-bevegelsen

Syria:

 • 4000 frivillige og ansatte i Syria Røde Halvmåne har vært i aksjon i de hardest rammede områdene.
 • De har nådd nesten 60.000 med livreddende hjelp.
 • De mobile helseteamene har gitt førstehjelp, evakuert og transportert skadede til sykehus.
 • Frivillige har distribuert over 42.000 nødhjelpspakker med mat, vann, hygieneartikler og andre nødvendigheter.
 • Syrisk Røde Halvmåne driver også familiegjenforeningsarbeid, og gir psykososial støtte.

Tyrkia:

 • 5000 frivillige og ansatte bidrar i nødhjelpsarbeidet. 
 • Tyrkia Røde Halvmåne har delt ut med enn 8 millioner varme måltider, og over 6 millioner matpakker.
 • Det er et stort behov for blod til skadede, og Tyrkisk Røde Halvmåne har omdirigert bloddonasjoner til de rammede områdene. De rekrutterer også flere nye blodgivere.
 • De frivillige gir også psykososial støtte.

Røde Kors-bevegelsen:

 • Røde Kors sine nasjonalkontor verden over har mobilisert for å hjelpe de som ble rammet av jordskjelvet.
 • Norges Røde Kors støtter lokale Røde Halvmåne i Tyrkia og Syria gjennom våre kontorer i landet, og gir finansiell støtte. I Syria har vi nå seks mobile helseklinikker, støtter flere sykehus, styrker helse- og vanninnsatsen og sender inn ytterligere personell og utstyr.
 • Røde Kors-foreninger fra mange land gir teknisk støtte i form av mannskap og utstyr.
 • Mange har sendt nødhjelp til de rammede områdene og samler inn penger til det videre arbeidet i Syria og Tyrkia.

To av helsesentrene som har behandlet jordskjelvofre er i Idlib-området, hvor det har vært store utfordringer å få inn hjelp i områdene som ikke er kontrollert av myndigheteneSyrisk Røde Halvmåne varsler at en nødhjelpskonvoi til Idlib-området er klar for innreise så fort det er avklart med partene og sikkerheten er garantert. Det er i dette området det er rapportert om flest omkomne.

Opptrapping av hjelp 

Røde Kors-bevegelsen har nå team i Syria, inkludert norske delegater, som forbereder en kraftig opptrapping av hjelpen framover, blant annet fra Røde Kors i Norge.  

– Nå trengs en massiv innsats framover for å hjelpe de overlevende. Alle parter må legge uenighet til side for å få nok nødhjelp til alle som er berørt av jordskjelvet.

Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors

Haldorsen er glad for signalene om at det skal bli lettere å overføre midler og utstyr til Syria og for å få nødhjelp inn i områdene som ikke er kontrollert av myndighetene.

30.000 i hjelpearbeidet fra Røde Halvmåne i Tyrkia og Syria 

Røde Halvmåne-bevegelsen er tungt involvert i hjelpeinnsatsen i de to landene. Syria Røde Halvmåne oppgir at 4000 frivillige og ansatte er involvert i hjelpearbeidet, mens Tyrkia Røde Halvmåne har 5000 ansatte og frivillige i arbeid.  De gir førstehjelp, psykososial hjelp, deler ut nødhjelp, kjører ambulanse, lager mat eller hjelper til å finne trygge steder å overnatte.