Raserte telt i flyktningleir i Jemen. Vis bildetekst
Hjelpearbeidere forbereder seg på langvarig innsats etter at flom nå rammer mange tusen mennesker i årets første regnsesong i Jemen. Også i 2022 ble landet rammet av flom. Mange mistet alt de eide da flyktningleiren i Marib ble rasert av vannmengdene. Foto: Saleh al-Aroosi/ICRC

Klimakrise og konflikt truer livsgrunnlaget i Midtøsten

Minst 13.000 familier er rammet og tusen bygninger har kollapset i en kraftig flom i Jemen. Klimaendringer og væpnet konflikt truer livsgrunnlaget til mange millioner mennesker i Midtøsten.

Det kommer fram i Rapporten making adaptation work

Humanitære hjelpearbeidere forbereder seg på langvarig innsats etter at flom nå rammer mange tusen mennesker i årets første regnsesong i Jemen. Leirer med internt fordrevne flyktninger er ødelagt, det samme gjelder avlinger, veier og bygninger vest i landet. Så langt er det meldt om 14 omkomne og mer enn 30 mennesker som er skadet. Totalt har nesten tusen bygninger helt eller delvis kollapset i uværet.  

– Ekstremværet i Jemen får ødeleggende konsekvenser for mennesker som allerede kjemper for å overleve, sier klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors.  

En gutt får hjelp til å komme seg ut av vannmassene etter en flom i Jemens hovedstad Sanaa.
Mange tusen ble rammet av flom I Jemen i fjor. Her får en gutt hjelp til å komme seg ut av vannmassene i hovedstaden Sanaa. Foto: Ali al Sonaidar/ICRC

I Jemen har innbyggerne levd med krig siden 2011. Den nye Røde Kors-rapporten «Making adaptation work» er en gjennomgang av de sammenfallende krisene i Midtøsten. Befolkningen rammes av hetebølger, ekstremvær, vannmangel, forurenset matjord, dårlig luftkvalitet og væpnet konflikt på samme tid. Klimakrise, naturkrise og væpnet konflikt utgjør en akutt trussel mot liv og helse. Samtidig får konfliktrammede land minst støtte til å tilpasse seg klimaendringene fra internasjonale klimafond, viser rapporten. 

Værvarsel: 56 grader 

Rapporten tar for seg hele Midtøsten, med en særlig gjennomgang av situasjonen i Jemen, Irak og Syria. Totalt bor det nesten 100 millioner mennesker i disse tre landene som alle er rammet hardt av både konflikt og store klimaendringer. 

–  Det haster både med omfattende klimatilpasning og kutt i utslipp for å sikre menneskers overlevelse. Når klimakrise og konflikt skjer samtidig, har verken nasjonale eller lokale myndigheter særlig evne igjen til å håndtere disse truslene.

Klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker

Verdens ledere har forpliktet seg til å hindre at den globale oppvarmingen ikke går over 1,5 grader. I Midtøsten er det allerede skjedd en temperaturøkning på 1,5 grader siden 1990-tallet. Uten umiddelbare, raske og kraftige utslippskutt kan temperaturene i regionen komme opp på utrolige 56 grader Celsius, ifølge klimamodeller. Dårlig luftkvalitet og sandstormer er en annen utfordring: De som bor i byer og urbane områder i denne regionen puster inn luft som kan inneholde ti ganger så mye forurensende stoffer som det som er ansett som trygt, viser rapporten. 

Får minst klimastøtte 

Rapporten avdekker videre at av 21,3 milliarder dollar som til nå er utbetalt av internasjonale klimafond globalt, har kun 20,6 millioner dollar gått til Jemen, Irak og Syria på tross av at de er blant landene som er hardest rammet av klimakrisen. 

– Det internasjonale systemet som skal hjelpe mennesker som er rammet av klimakrisen, fungerer ikke for dem som er hardest rammet. Rigide krav for søknadsskriving og rapportering er ikke mulig å oppfylle for land som er ødelagt av krig og konflikt, påpeker Hårsaker. 

Rapporten er et samarbeid mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som opererer i områder rammet av krig og konflikt, og Røde Kors i Norge. 

Last ned hele rapporten her