Gamle hender holder rundt en kaffekopp, varmer seg på koppen. Vis bildetekst
Røde Kors frykter at det kan bli en vanskelig vinter for de eldste av oss som har minst penger. 2 av 10 eldre har hatt det ubehagelig kaldt hjemme for å spare penger. (Illustrasjon: Kathrine Kristiansen/Røde Kors)

Kan bli krisevinter for de eldste: To av ti eldre har hatt det ubehagelig kaldt hjemme for å spare penger

Røde Kors tror det kan gå fra vondt til verre for de eldste av oss med dårligst råd. – Dessverre er det mange som sitter alene i kalde hjem med for lite mat, sier Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

– Det er uverdig at eldre etter et langt liv sitter ensomme og sultne i sitt eget hjem. Vi har alle et felles ansvar for å gi eldre en verdig alderdom der de ikke skal trenge å bekymre seg over strømpriser, ensomhet og om de kan spise seg mette, sier Bjørke-Henriksen, leder for program eldre i Røde Kors.  

Det kan bli en krevende vinter for de eldste av oss. 2 av 10 eldre over 70 år har hatt ubehagelig lav temperatur hjemme for å spare strøm det siste året. Tallene kommer frem i en ny landsomfattende spørreundersøkelse fra Opinion på vegne av Røde Kors.  

Vi er inne i en krevende dyrtid. Denne samfunnsutviklingen er skremmende - også for de eldste av oss. For mange eldre har det festet seg en redsel for strømpriser og matpriser. Våre 10.000 frivillige besøksvenner som jevnlig treffer eldre, forteller oss at mange nå sitter med økte bekymringer i hverdagen.

Torben Bjørke-Henriksen, leder for program eldre i Røde Kors.

Dyrtid og ensomhet 

Sosiale forskjeller og ensomhet henger sterkt sammen. Mer enn hver tredje person over 90 år sier at de er ensomme for tiden, ifølge den ferske spørreundersøkelsen fra Opinion.  

Mange savner kontakt med andre mennesker – spesielt de av oss som bor alene. Jo eldre vi blir, jo flere av oss sier at vi savner kontakt med andre mennesker.  

– Dyrtid kan føre til mer ensomhet. Det er godt dokumentert at en god inntekt og godt sosialt nettverk er faktorer som beskytter mot ensomhet. Nå som mange har fått det enda trangere økonomisk, er det dessverre grunn til å tro at flere vil oppleve mer ensomhet, forteller Bjørke-Henriksen.  

Mange savner noen å være sammen med 

Røde Kors har frivillige besøksvenner over hele landet, men fortsatt er det eldre som venter på en besøksvenn. Det er stadig behov for flere nye frivillige.  

Frivillig besøksvenn treffer en eldre mann. Smiler.
Det betyr mye å få besøk fra en frivillig besøksvenn Gustav Eidsaune er besøksvenn i Trondheim Røde Kors, og forteller at det er blitt fast tradisjon å møtes ukentlig for hyggelige samtaler.(Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

3 av 10 eldre sier at de har lyst til å være mer aktive enn de er i dag, ifølge spørreundersøkelsen Opinion har gjennomført for Røde Kors. Samtidig sier 1 av 10 over 70 år at de ikke har noen de kan dra ut sammen med, eller være aktiv sammen med.  

Vi blir flere og flere eldre, og ser at behovene øker. Heldigvis skal det ikke så mye til for å få litt mindre opplevd ensomhet! Det å knytte kontakt med andre er viktig. Til og med småprat, bare det å føle at man er en del av samfunnet, har en verdi.

Torben Bjørke-Henriksen

– Våre frivillige er et sosialt supplement i hverdagen, ikke en erstatter for hjemmehjelpen. Når vi merker at stadig flere av våre frivillige får spørsmål om praktisk hjelp og bistand, er det en urovekkende tendens. Mange opplever at det er enklere å spørre frivilligheten enn en travel kommune. Det er grunn til å tro at mange ikke ber om hjelpen de faktisk trenger.