Fire frivillige i Libya Røde Halvmåne jobber med vann over knærne Vis bildetekst
(Foto: X/Libya Røde Halvmåne)

Over 10 000 fryktes savnet etter flom i Libya

Flommen og uværet som herjer i Libya har ført til store ødeleggelser, mange døde og et stort antall savnede.

Frivillige jobber med førstehjelp, redningsarbeid og evakuering av mennesker som er rammet av uværet «Daniel», som førte til oversvømmelser etter styrtregn søndag 10. september.

– Vi får dramatiske rapporter fra våre kollegaer i Libya som forteller om en svært krevende nødhjelpsrespons, forteller Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Flere tusen mennesker har mistet livet

Ifølge Libya Røde Halvmåne er mer flere tusen mennesker døde og over 20 000 har vært nødt til å forlate sine hjem eller har mistet sine hjem. Samtidig som redningsaksjonen pågår jobber også Libya Røde Halvmåne med å gi nødly og psykososial støtte til de berørte.

– Våre kollegaer i Libya Røde Halvmåne antar at mer enn 10 000 mennesker fortsatt er savnet, basert på beregninger ut ifra hvor mange hus som er ødelagt. Hele nabolag har blitt skylt på havet. Dette er en stor katastrofe som rammer store områder, sier Haldorsen.

Frivillige jobber i dypt vann med å dytte en bil
Frivillige i Libya Røde Halvmåne bisto i redningsaksjoner etter overlevende, gav nødly og psykososial støtte. (Foto: X/Libya Røde Halvmåne)

Dette er de største behovene framover:

Nødly

Det er stort behov for telt, tepper og helt grunnleggende utstyr for å leve.

Helsehjelp

Det er stor pågang på helsetjenestene i det berørte området. Det er behov for umiddelbare hjelp inkludert medisinsk utstyr, forsyninger og medisinsk personell. Dette er viktig for å gi helsehjelp til skadde, men også for å forebygge utbrudd av smittsomme sykdommer.

Psykososial støtte

De som har overlevd stormen har opplevd store mentale påkjenninger. Mange lever nå med sorg, sjokk og angst. Det er stort behov for psykososial støtte for å hjelpe enkeltpersoner som lever med konsekvensene av katastrofen.

Vann, sanitær og hygiene

Tilgang til rent vann, forsvarlige sanitære forhold og kunnskap om hygiene er helt avgjørende for å hindre utbrudd av smittsomme sykdommer, og for å gi folk et minimum av verdighet.

Mat

Uværet har ødelagt forsyningslinjer for mat, og fører nå til mangel på mat i området. Behovet for mat som ikke trenger å kokes er stort nå, samtidig som god ernæring for de mest utsatte, for eksempel de minste barna er viktig.

Annen nødhjelp

De som har mistet alt i flommen trenger utstyr for å sikre god hygiene, for å lage mat. De har også behov for klær, lommelykter og annet utstyr nå som mange har mistet alt.

Hadde mobilisert frivillige i forkant

I løpet av 24 timer kom det over 400 mm regn. Mesteparten i løpet av kun 6 timer søndag og mandag. Dette tilsvarer nesten mengden regn som kommer gjennomsnittlig i løpet av et helt år. Det var også et voldsomt uvær, med sterk vind.

Et av de hardest rammede områdene er rundt elveleiet som leder ut i Middelhavet ved byen Derna, øst i Libya. Her har to demninger brutt sammen og ført til store oversvømmelser. For å kartlegge omfanget av skadene har Libya Røde Halvmåne blant annet brukt flyfoto, som viser at 750 bygninger er ødelagt.

Redningsmenn står med vann til livet rundt en bil
Frivillige har jobbet under ekstreme forhold etter katastrofen. (Foto: X/Libya Røde Halvmåne)

Libya Røde Halvmåne har stått midt i redningsinnsatsen i timene og dagene etter katastrofen, med begrensede ressurser tilgjengelig.

– Dette er et arbeid som både er svært krevende og risikabelt. Allerede før stormen hadde Libya Røde Halvmåne mobilisert sine frivillige og klargjort utstyr for innsats, basert på værmeldingene. Derfor kunne de også sette i gang redningsinnsatsen umiddelbart, sier Haldorsen.

Tre frivillige døde i redningsinnsatsen

Frivillige fra Libya Røde Halvmåne har fra de første timene etter katastrofen vært i innsats for å hjelpe i sine lokalsamfunn.

– Redningsarbeidet som fortsatt pågår innebærer stor risiko. Våre tanker går til Libya Røde Halvmåne som har mistet tre frivillige som døde imens de var i innsats for å redde andre, sier Haldorsen.

Tusener av familier er rammet av denne katastrofen og nødhjelpsinnsatsen vil pågå i lang tid. Det vil også være stort behov for å bygge opp igjen, for de som er berørt og har overlevd denne naturkatastrofen.