– Ikke glem Derna når nyhetssendingene er over

Norges Røde Kors sin landsjef i Libya, Ayoub Ayoub, forteller om mennesker som har mistet både slektninger og hele livsgrunnlaget sitt etter flommen som raserte store områder nordøst i Libya.

Inntrykkene fra feltbesøk i de hardest rammede flomområdene i Derna gjør inntrykk på landssjefen ved Norges Røde Kors sitt kontor i Libya. Infrastruktur er knust, veier vasket bort og flere tusen mennesker har enten omkommet eller er fremdeles savnet.

Etter to døgn i felt uten mobildekning, kom han onsdag kveld tilbake til kontoret i Benghazi.

Frivillige omkom

– Ødeleggelsene er enorme. På vei til Derna kjørte vi gjennom landsbyer hvor det tidligere var små kiosker langs veiene. Kioskene er der, men de var tomme fordi innehaverne har mistet livet, sier Ayoub.

Bilde av Ayoub Ayoub
Norges Røde Kors sin landsjef i Libya har de siste dagene reist rundt i Darna for å få oversikt over de humanitære behovene og ødeleggelsene etter flommen. Foto: Røde Kors.

Libya Røde Halvmåne har stått i katastrofen i mer enn en uke. Da flommen brått og brutalt rammet, mistet de også tre frivillige i flommassene.

– Under forsøket på å evakuere familier opp i etasjene på bygget der kontoret til Røde Halvmåne ligger i Derna, mistet en av de frivillige livet.  Da han gikk ned for å se om det var flere å hjelpe på gaten omkom ham da en plutselig flombølge strømmet inn i huset, sier Ayoub.

Landsjefen forteller at samholdet og solidariteten i den libyske befolkningen midt i katastrofen imponerer ham.

– Det viktigste nå er å ikke glemme befolkningen i Derna når katastrofen ikke lenger er på nyhetene, sier Ayoub.

Frivillige jobber i dypt vann med å dytte en bil
Frivillige i Libya Røde Halvmåne bisto i redningsaksjoner etter overlevende, gav nødly og psykososial støtte. (Foto: X/Libya Røde Halvmåne)

Stort behov for hjelp

Behovet for rent vann, tak over hodet og grunnleggende helsetjenester er stort en uke etter katastrofeflommen i Derna.

Familier leter akkurat nå desperat etter savnede slektninger i de flomrammede områdene nordøst i Libya. Libya Røde Halvmåne har nå etablert en database for savnede mennesker.

– Dimensjonene ved de menneskelige lidelsene i denne flommen er enorm. Anslagsvis 10.000 mennesker er fremdeles savnet og et stort antall voksne og barn har, i tillegg til å miste sine kjære, mistet hjemmene sine, sier utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors.

– Røde Kors får mange henvendelser fra mennesker som leter etter familiemedlemmer.

Jørgen Haldorsen, utenlandssjef i Røde Kors

Norges Røde Kors hadde før katastrofen inntraff allerede tilstedeværelse i Libya, og jobber nå med å sette inn to mobile helseenheter inn i Derna for å støtte Libya Røde Halvmåne sitt arbeid for å sikre helsetilgang. 

Mangler helsetilbud

– Det er kun ett fungerende helsesenter igjen i Derna, og våre folk forteller at det mangler både personell, medisiner og drivstoff til generatorer. Gravide og fødende kvinner må nå reise opp til åtte timer med bil for å nå helsetjenester de har behov for, så situasjonen er kritisk for mange, sier Haldorsen.

I tillegg til den ødelagte infrastrukturen som kompliserer nødhjelpsarbeidet, påpeker Den internasjonale Røde Kors-komiteen at det er risiko for at landminer og andre udetonerte eksplosiver har blitt skylt inn i tettbefolkede området hvor hjelpearbeidet nå pågår.

Mannskap fra Røde Kors står i flommen
Frivillige i Libya Røde Halvmåne jobbet på spreng med redningsarbeidet. I tillegg bisto de overlevende med blant annet nødly, gjenforening av familiemedlemmer og førstehjelp. Foto: X/Libya Røde Halvmåne

– Eksplosiver kan ha blitt flyttet av vannmassene, og innebærer en fare både for overlevende og hjelpearbeidere, sier Haldorsen.

Risiko for spredning av sykdommer

Med flom og ødelagt infrastruktur følger også faren for vannbårne sykdommer. Omtrent 50.000 mennesker er drevet fra hjemmene sine, og mange bor på skoler, i offentlige bygninger eller provisoriske leire.

Bilder fra et ødelagt kontor
ENORME ØDELEGGELSER: Et ødelagt kontor der alt var knust, møtte landsjef for Norges Røde Kors i Libya på hans feltbesøk denne uken. Foto: Røde Kors.

– Vannmassene som nå har lagt seg i byområder og manglende tilgang til vann og sanitærtjenester øker risikoen for spredning av sykdommer som kolera og diare. Som alltid er det barn og kronisk syke mennesker som står i fare for å bli rammet av slike sykdommer, så vi må handle raskt for å sørge for rent vann, sier utenlandssjefen.

Norske givere har til nå gitt 5,4 millioner kroner til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid for flomrammede i Libya og arbeidet i Marokko etter jordskjelvet 8. september.