Frivillige fra Ukraina Røde Kors med hjelmer og skuddsikre vester evakuerer mennesker Vis bildetekst
(Foto: Ukraina Røde Kors)

Nova Kakhovka-demningen: Flom rammer titusener av mennesker

Kollapsen av Nova Kakhovka-demningen i Ukraina er blant de største ødeleggelsene av sivil infrastruktur siden februar 2022 og får store humanitære konsekvenser. Røde Kors er på bakken med nødhjelp.

Tusenvis av mennesker er rammet av flommen og ødeleggelsene setter mange tusen sivile liv i fare. Landsbyer oversvømmes når vannmassene fra demningen flommer nedover. Mange mennesker har fått hjemmene sine ødelagt og har behov for humanitær hjelp.  

– Denne flommen er en stor trussel mot sivilbefolkningen i området og flommen rammer mennesker på begge bredder av Dnipro-elven.

Erik Abild, Røde Kors' regionsjef for Europa

Rode Kors hjelper til med evakuering av folk i området som nå oversvømmes.

En frivillig fra Røde Kors trøster en kvinne som har blitt evakuert
Etter å ha levd med konsekvensene av krig i lang tid er fortvilelsen enorm hos menneskene som er rammet. Mange har mistet hjemmene sine. (Foto: Ukraina Røde Kors)

Det er et stort behov for tilgang på rent vann for å forhindre sykdom og smitte. Røde Kors-bevegelsen jobber også med å kartlegge hvilke behov menneskene som er rammet har flommen har. Siden tirsdag har Røde Kors vært i dialog med lokale myndigheter på begge sider av elven for å samarbeide med å hjelpe de som er rammet. Røde Kors-bevegelsen jobber sammen med Ukraina Røde Kors for å sørge for tilgang på rent vann.

Dette gjør Røde Kors:

  • Ukraina Røde Kors bistår i evakuering av mennesker i flomrammede områder. Flere mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke klart å evakuere på egenhånd.
  • Røde Kors deler ut vann, mat og hygieneartikler.
  • Jobber med å kartlegge langsiktige behov i samarbeid med lokale myndigheter.
  • Ved flom er det en høy risiko for sykdomsspredning. Røde Kors overvåker situasjonen og informerer om helserisiko og vannbårne sykdommer.

Redningsarbeidet fortsetter 

Redningsarbeidet er i gang etter ødeleggelsen av demningen Nova Kakhovka. Hundrevis av mennesker er allerede evakuert av Røde Kors og mannskap fra myndighetene. Flere av de evakuerte har nedsatt funksjonsevne og ville ikke klart å rømme hjemmene sine på egenhånd. 

Frivillige fra Røde Kors evakuerer en eldre mann som ligger på en båre
Ette ødeleggelsene av demningen har frivillige jobbet på spreng for å hjelpe mennesker som er rammet, og bor i områder med stor flomfare. (Foto: Ukraina Røde Kors)

Frivillige i Ukraina Røde Kors fortsetter å hjelpe de som er rammet av oversvømmelsen og prioriterer å hjelpe de menneskene med nedsatt funksjonsevne.

Flomrammede områder var minelagt

Området som er rammet av flommen var minelagt. Kollapsen kan få katastrofale følger i arbeidet med å finne miner. Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen har i lang tid bistått i arbeidet med mineopprydning, kartlegging og markering av minefelt. Nå er alt dette arbeidet skylt bort.

Frivillig fra Røde Kors hjelper en eldre kvinne som har blitt evakuert ut av en båt.
Mange eldre og andre med nedsatt funksjonsevne har vært helt avhengige av hjelp for å klare å evakuere fra hjemmene sine. (Foto: Ukraina Røde Kors)

Partene har ikke oppgitt hvor mange miner som er lagt ut og det uvisst hvor mange som ligger under vann eller er blitt skyldt bort. Vannet kan ikke skade eller deaktivere landminer, og Røde Kors frykter at de vil utgøre en trussel i mange tiår fremover. 

Særskilt beskyttet av krigens folkerett 

Demninger er særskilt beskyttet av humanitærretten fordi ødeleggelsene vil kunne føre til enorme lidelser for sivile.  

– Demninger er beskyttet under internasjonal humanitær rett fordi de utgjør en stor risiko, men dette krever at stater følger sine forpliktelser. Når vi ser omfanget av disse oversvømmelsene er det åpenbart hvorfor demninger har en særskilt beskyttelse etter krigens folkerett, sier Abild. 

Røde Kors ber partene om å respektere internasjonal humanitærrett og beskyttelse av sivil infrastruktur.