En mann løper ut av en ambulanse med et lite barn i armene. Vis bildetekst
(Foto: Palestinsk Røde Halvmåne X/Twitter)

Gaza og Israel: – Lidelse, frykt og sorg på begge sider

Røde Kors ber partene i konflikten stoppe angrepene mot sivile etter en grusom uke med raketter og operasjoner i Israel og Gaza med flere tusen døde og skadde.

Massive angrep har rammet sivile i Israel og på Gazastripen. Det er store ødeleggelser og mennesker i de berørte områdene lever i frykt, sorg og fortvilelse. Redningsinnsatsen har pågått fra første stund av Røde Kors sine søsterforeninger i Israel og de okkuperte områdene, et omfattende og svært risikabelt arbeidet på begge sider.

– Volden vi ser rammer sivile og kan ikke forsvares.

Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer i Røde Kors

– Kamphandlingene foregår i tett befolkede områder, så det er svært stor fare for at mange sivile liv går tapt når det brukes så kraftige våpen som raketter og bomber, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Både Israel Røde Davidstjerne og Palestinsk Røde Halvmåne har mistet frivillige som ble drept da de var på oppdrag for å redde andre.

Begge nasjonalforeningene i de berørte områdene har vært involvert med tusenvis av frivillige fra de første angrepene, og driver ambulansetjeneste, førstehjelp og annen redningsinnsats.

Situasjonen på Gaza

På Gazastripen rapporteres det nå om flere tusen drepte og om angrep som fører til store ødeleggelser i et tett befolket område. Palestinsk Røde Halvmåne er den største ambulanseoperatøren på Gazastripen og driver to sykehus, Al-Quds Sykehus i Gaza by og Al Amal Sykehus i Khan Younis, i sør.

– Sykehusene har tatt imot tusenvis av pasienter som trenger livreddende helsehjelp, samtidig som mange mennesker kommer til sykehusene for å søke tilflukt fra angrepene, forteller Haldorsen.

Situasjonen for menneskene på Gazastripen har vært vanskelig over tid, og store deler av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp.

– Det er viktig at humanitær hjelp kommer inn og at nødhjelpsarbeidet kan skje på en trygg måte. På Gazastripen er det mange som ikke har mulighet til å evakuere eller komme seg i sikkerhet, for eksempel eldre, kronisk syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse må være trygge der hvor de oppholder seg, sier Haldorsen.

En eldre mann står fortvilet foran en utbombet bygning og biler
Sivilbefolkningen i Israel er også rammet hardt etter konflikten eskalerte. Røde Kors i Israel, Magen David Adom, gir livreddende hjelp til de som er rammet. (Foto: AFP)

Røde Kors i Israel, Magen David Adom, har meldt om flere skadde og en omkommet i sin tjeneste. De har også bedt flere melde seg for å gi blod og har startet en nasjonal blodkampanje. Palestinsk Røde Halvmåne driver sykehus i Gaza. Det er også rapporter om angrep som har rammet ambulanser og frivillige.

Røde Kors må få forsyninger inn

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har jobbet i Israel og de okkuperte områdene siden 1967. William Schomburg som leder ICRC sitt arbeid på Gazastripen forteller om en krevende situasjon.

– I dag mangler sivile over hele Gaza mat, elektrisitet og vann, for å dekke familienes helt grunnleggende behov. Sykehus går raskt tomme for forsyninger og får stadig vanskeligere arbeidsforhold samtidig som de må fungerer, forteller han.

ICRC står klare for å møte behovene på Gaza. – For å kunne gjøre det trenger vi trygghet, sikkerhet og forsyninger, forteller Schomburg.

Ber om tilgang til alle som er tatt til fange

Den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) ber om umiddelbar tilgang til alle de som er internert i fiendtlighetene i Israel og Gaza.

– Folk som er tatt til fange må behandles humant. Å utføre, eller true med å utføre, en gisseltaking er forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov, og gisler må løslates sier Tobias Köhler som er sjefsjurist for internasjonal humanitær rett i Røde Kors.  

Alle rapportene om sivile som blir bortført, tatt til fange eller varetektsfengslet er alarmerende. Alle som er arrestert – enten de er sivile eller soldater – må behandles humant og med verdighet, understreker Røde Kors.  

Må respektere internasjonal humanitær rett 

Røde Kors ber partene i konflikten respektere forpliktelsene de har under internasjonal humanitær rett (IHR), som krever at sivile og helsepersonell må respekteres og beskyttes til enhver tid.

Mannlig ambulansepersonell fra Palestinsk Røde Halvmåne bærer et barn ut av en ambulanse
(Foto: Palestinsk Røde Halvmåne)

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier også i en erklæring at «Vi er kjent med rapporter om personer som blir tatt eller varetektsfengslet. Vi vil gjøre det klart at å utføre, eller true med å utføre, en gisseltaking er forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov. Alle som er arrestert, inkludert stridende, må behandles humant og med verdighet.» 

– Det er viktig at alle parter gjør det de kan for å hindre en videre eskalering. Samtidig må de forhindre at sivile liv går tapt, sier Jørgen Haldorsen.

Forbereder krevende hjelpearbeid

Røde Kors i Norge og internasjonalt forbereder seg på et omfattende og krevende hjelpearbeid i områdene som er rammet.

– Vi følger utviklingen tett fra vårt regionkontor i Beirut og fra Oslo, og har tilbudt vår støtte der det er behov for det, spesielt innen helsetjenester og med rent vann og annen støtte, sier Haldorsen.