Mange personer fra Røde Kors laster av esker med nødhjelp fra en lastebil. Vis bildetekst
(Foto: ICRC)

Røde Kors' masterstipend 2023-2024

Har du lyst til å skrive en masteroppgave som betyr noe for andre enn deg selv? Som faktisk kan bidra til å belyse og avdekke humanitære behov i Norge eller utlandet? Søk masterstipend hos Røde Kors!

Røde Kors sitt samfunnsoppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Kunnskapsutvikling er svært viktig i dette arbeidet. For å stimulere til ny og relevant kunnskap deler Røde Kors ut inntil seks stipender til masterprosjekter hvert år som skal gjennomføres i 2023-2024.

Hvert masterstipend er på kr 22 000,- og skal brukes av mottaker på en måte som øker kvalitet og sikrer gjennomførbarhet av prosjektet. Årets stipend tildeles masterprosjekter som identifiserer og belyser humanitære behov og utfordringer i Norge eller innenfor temaer eller land der Norges Røde Kors har en særskilt interesse.

Søknadsfrist utløp 01.03.2023