Frivillige mannskaper transporterer pasient i båre Vis bildetekst
Frivillige fra Røde Kors Fyresdal i Telemark, har bistått helseforetakene med transport av pasienter. Foto: Olav Svaland.

Frivillige fra Røde Kors har respondert på mer enn 200 oppdrag i snøkaoset

Røde Kors i Agder, Telemark og Vestfold har lagt ned massiv innsats for å hjelpe kommuner, helseforetak og privatpersoner med å takle utfordringene snøværet har ført til.

Bare i Agder har Røde Kors løst over 200 oppdrag knyttet til snøkaoset de siste dagene. Både Hjelpekorpset og andre frivillige i organisasjonen har stått på.

Bilde av kvinne på båre
Reddet etter fire dager: Blinde Aud Waskaas var innesnødd hos sin mor i Arendal i Agder. Frivillige fra Fyresdal Røde Kors måkte snø så Aud endelig kunne reise hjem. Foto: Olav Svaland

Innsats døgnet rundt

Oppdragene har variert fra å transportere pasienter og helsepersonell, til å grave ut innesnødde mennesker, kjøring av beredskapsambulanser og transport av medisiner og mat.

Beltegående kjøretøy, firehjulstrekkere og kyndige mannskaper fra Røde Kors har vært avgjørende for å løse disse oppdragene.

– Alle våre lokale hjelpekorps fra Lindesnes til Arendal har vært i sving. Snøen har krevd mye av mange lokalsamfunn, og våre frivillige har stått på døgnet rundt.

Inger Terese Væting, daglig leder i Agder Røde Kors.

I tillegg til ressursene i Agder har Telemark Røde Kors bistått Agder med 19 frivillige, to snøskutere og ti biler onsdag.

Frivillige fra 9 lokale Røde Kors-foreninger har blant annet transportert hjemmesykepleien hjem til brukere og pasienter til lege og sykehus, gravd ut hus og sørget for at mennesker som er innesnødd har kommet seg ut.

Torsdag fortsetter innsatsen i Telemark med 15 frivillige fra syv lokalforeninger med tilsvarende innsats.

– Har bistått med viktige tjenester

I Vestfold har Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps og ungdommer fra Fellesverket vært ute og bistått både privatpersoner og hjemmetjenesten. I går utførte de 10 oppdrag, og fortsetter innsatsen torsdag.

Ungdom fra Fellesverket måker for eldre i Sandefjord.
Ungdom fra Fellesverket, Røde Kors' ungdomshus i Sandefjord, stilte opp for eldre i snøværet. De store snømengdene er vanskelige å håndtere for mange. Ungdommene har derfor hjulpet privatpersoner og hjemmetjenesten med å måke snø slik at folk kommer seg inn og ut av hjemmene sine. (Foto: Røde Kors)

I Tønsberg startet frivillige innsatsen allerede tirsdag, hvor Røde Kors også bisto hjemmetjenesten med snøskutere på en rekke privatadresser.

– Den innsatsen vi har sett fra våre frivillige de siste dagene er imponerende. Dette viser hvor viktig det er at lokalsamfunnene på kort varsel kan stille opp og bistå lokale myndigheter og befolkningen med viktige tjenester som redder liv og helse og skaper trygghet, sier beredskapsleder Anders Thorheim i Røde Kors.

Røde kors-frivillige brøyter snø i uværet.
Frivillige måker snø i uværet i Agder. De frivillige har stått på de siste dagene for å hjelpe til midt i snøkaoset. (Foto: Røde Kors).