20200323 - Koronatesting 1600px

Beredskapskommisjon gir klare signaler til myndighetene

Røde Kors er glade for at kommisjonen er så klare på at den økonomiske støtten til den frivillige beredskapen må styrkes og forventer at myndighetene følger opp de klare anbefalingene.

Mandag la Totalberedskapskommisjonen frem sine anbefalinger til Justisdepartementet.

Høye forventninger

Kommisjonen slår fast at frivillige organisasjoner spiller en «særskilt viktig rolle» i beredskapen og må satses på. Kommisjonen ber kommunene styrke samarbeidet med frivilligheten.

– Dette er en viktig anerkjennelse av at frivillige beredskapsorganisasjoner og kommunene må samarbeide bedre. Anbefalingene i rapporten skaper høye forventninger til myndigheter på alle nivåer.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Norges Røde Kors

Ett av grepene som omtales er avgiftsfritak for innkjøp av kjøretøy og utstyr til den frivillige redningstjenesten. Et slikt tiltak vil være ett av flere veldig viktige grep.

– Regjeringen får nå klare signaler som de må følge opp. Slik det er nå legger frivillige ned mye krefter på dugnadsarbeid for å kunne betale statlige avgifter for å redde liv. Det må det bli en slutt på, slik at tiden kan brukes på øvelser, rekruttering og innsats, sier presidenten.

Styrking må skje nå

Sveinsvoll trekker frem at kommisjonen anbefaler å styrke både finansielle og strukturelle forutsetninger for at beredskapen skal bli best mulig.

– Kommisjonen peker på det samme som Røde Kors har løftet i flere år; at beredskapsbehovet øker, men at satsingen har vært fraværende. Skal frivilligheten fortsette å bidra slik vi gjør i dag, må regjeringen styrke rammevilkårene for den frivillige beredskapen nå, sier Sveinsvoll.

Røde Kors er også glad for at kommisjonen anbefaler at psykososial beredskap styrkes.

– Det er svært viktig å anerkjenne at mennesker også rammes psykisk av kriser. Røde Kors har sett dette både gjennom pandemien og i forbindelse med store ulykker og naturhendelser. Vi er glade for at kommisjonen tydelig anerkjenner at det i og etter store hendelser alltid er enkeltpersoner som trenger psykososial støtte og oppfølging, sier presidenten

Her kan du lese hele utredningen fra Totalberedskommisjonen.