Valgkomiteens innstilling til styret i Norges Røde Kors 2023-26

Siri Hatlen foreslås av en enstemmig valgkomite som ny president i Norges Røde Kors for perioden 2023-26.

Hatlen har bakgrunn fra styre og ledelse i en rekke virksomheter, både private, offentlige og frivillige. Som visepresidenter foreslås Solveig Ugland, som i dag leder Røde Kors Ungdom, og Åsmund Mjåland, som er styremedlem i Agder Røde Kors.

– Valgkomiteen er svært tilfreds med å kunne foreslå denne ledertrioen for landsmøtet. Siri Hatlens brede erfaring vil være veldig nyttig i ledelsen av en så stor og sammensatt organisasjon som Røde Kors er. Vi er trygge på at hun vil representere Norges Røde Kors på en god måte både nasjonalt og internasjonalt, sier Charlott Nordstrøm, som er leder i valgkomiteen. – Med to unge visepresidenter – begge under 30 år, men med omfattende erfaring fra Røde Kors og annet frivillig arbeid – er dette en innstilling med både erfaring og fornyelse, sier hun.

Hatlen er en av Norges mest erfarne ledere med lederoppgaver i både privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring fra å lede og delta i styrer i store virksomheter. Hun har også erfaring fra ideell og frivillig sektor, gjennom styreverv blant annet i Nobels Fredssenter og Den Norske Turistforening. Hatlen er også aktiv som frivillig turleder i Turistforeningen og har tidligere vært aktiv i sitt lokale idrettslag.

– Å bli spurt om å stille som kandidat til vervet som President i Norges Røde Kors ser jeg på som en stor ære. Røde Kors er en organisasjon med et stort og viktig samfunnsoppdrag. Mange tusen frivillige gjør hver eneste dag en imponerende innsats for mennesker som trenger det, når de trenger det, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Enten det gjelder innsats for samfunnets svakeste, innsats for flyktninger, humanitære kriser eller beredskapsinnsats. Røde Kors’ innsats er i dag viktigere enn noen gang, sier Hatlen.

Valget på nytt landsstyre skal foregå på Røde Kors sitt landsmøte på Lillestrøm 8. oktober.

Som øvrige medlemmer av landsstyret foreslår valgkomiteen:

  • Trine Lise Walthinsen Fossland, Troms Røde Kors
  • Mawra Mahmood, Oslo Røde Kors
  • Sven Flo, Sogn og Fjordane Røde Kors
  • Inger Marit Borch, Akershus Røde Kors
  • Einar Buø, Agder Røde Kors
  • Pernille Lemming, Østfold Røde Kors

Margit Hermundsgård (Sør-Trøndelag Røde Kors) og Tor Eivind Moss (Hordaland Røde Kors) er foreslått som varamedlemmer. I tillegg til de landsmøtevalgte medlemmene, består landsstyret også av de tre landsrådslederne for Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom, fire medlemmer valgt av og blant distriktslederne, samt en representant for de ansatte.

- Innstillingen legger vekt på at landsstyret skal være bredt sammensatt, med god representasjon fra ulike deler av landet og Røde Kors’ virksomhet. Samtidig skal landsstyret i sum ha nødvendig kompetanse for å lede og utvikle Røde Kors videre, understreker Nordström.

Valgkomiteen for Røde Kors’ landsmøte 2023 består av Charlott Nordstrøm (leder), André Støylen (nestleder), Linda Motrøen Paulsen, John Sjursø,  Stian Taraldset og Øivind Granlund (vara). Komiteen ble utnevnt av Røde Kors’ landsmøte i 2020 for å forberede valgene i forkant av årets landsmøte. Innstillingen er enstemmig.

 

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med nasjonalforeninger i 191 land. Norges Røde Kors er den største frivillige humanitære organisasjonen i Norge, med 156 000 medlemmer, 41 000 frivillige i 367 lokale foreninger og et årlig budsjett på ca 2,9 milliarder kroner.

For mer informasjon fra valgkomiteen, kontakt leder Charlott Nordstrøm, telefon: 4147 1795, e-post: charlott.nordstrom@gmail.com

Pressekontakt: Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum, telefon 9521 4841