Atombombe Hiroshima

Røde Kors og Norsk Folkehjelp: – Det eneste sikre er å avskaffe atomvåpen

Røde Kors og Norsk Folkehjelp mener det haster med en debatt om atomvåpen i den usikre sikkerhetssituasjonen verden er i nå.

– Det er ikke bare avskrekking, men også flaks som har hindret en ny atomkatastrofe. Evnen til å utslette menneskeheten ligger i hendene på feilbarlige mennesker, sier Raymond Johansen. 

– Vi kan ikke sikre oss mot uhell og vi kan ikke basere oss på flaks. Den eneste sikre sikkerhetspolitikken er et gjensidig forbud og avskaffelse av atomvåpen.

Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors

Fredag inviterer de to organisasjonene til NukeEXPO på Nasjonalmuseet for å få fram og diskutere konsekvensene av atomvåpen. De håper dette kan bidra til en ny debatt om atomvåpen og sikkerhetspolitikk.  

– Atomtrusselen er nå på sitt høyeste siden den kalde krigen. Politikere og andre beslutningstakere må anerkjenne risikoen og konsekvensene av atomvåpen for å kunne ta informerte valg, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp. 

– Kan aldri få god nok beredskap

Arrangementet samler de store offentlige og frivillige beredskapsaktørene, inkludert Forsvaret.

– Men vi kan aldri få en god nok beredskap dersom et atomvåpen skulle eksplodere. Det eneste sikre er å arbeide for avskaffelse av atomvåpen, sier Anne Bergh i Røde Kors.  

På arrangementet fredag deltar også en overlevende fra Hiroshimabombingen i 1945 som vil fortelle om de grusomme humanitære konsekvensene. Våpenet som ødela Hiroshima og drepte 140.000 mennesker, hadde en sprengvirkning på 15 kilotonn. I dag ville dette blitt beskrevet som et lite atomvåpen.  

– En enkelt detonasjon av et atomvåpen vil sannsynligvis drepe hundretusenvis momentant og påføre enda flere alvorlige og livstruende skader, men også sende veldig mange mennesker på flukt, på grunn frykten for radioaktivt nedfall. Det finnes ingen effektiv humanitær responskapasitet for å håndtere konsekvensene av en atomvåpeneksplosjon, sier generalsekretær i Anne Bergh i Røde Kors.  

Flere farlige misforståelser

Selv om atomvåpen ikke har blitt brukt siden 1945 i krig, så har det vært flere hendelser hvor konflikt eller misforståelser har skapt risikable situasjoner.

På Andøya i 1995 ble det skutt opp en norsk forskningsrakett som ble feiltolket av Russland til å være et amerikansk atommissil.

Det eksisterer i 2024 i overkant av 12.000 atomvåpen i verden. 1800 av dem er klare til å skytes ut på et øyeblikks varsel.